DNA- Testing av drever

21.01.2024
DNA- Testing av drever

 Avlsrådet for drever

 
Bestilling av DNA-tester hos MYDNAvet i Sverige
 
Av Torbjørn Haugen, Helge Stemkjær og Kim Alund, Avlsråd Drever og MYDANvet Sverige.
 
Den Svenske Dreverklubben og avlsrådet i Sverige jobber nå med å endre regelverket, slik at gråfarget og langhåret drever blir diskvalifiserende feil, på lik linke med leverfarget drever.  Dette var tema på avlsrådsmøtet i Sverige i 2022, hvor også vi fra Norge deltok.
I den forbindelse er det etablert et opplegg for DNA-testing i samarbeid med firmaet MYDNAvet i Sverige.
 
I Norge har det i det siste vært en del grå valper i ulike kull. Avlsrådet for drever anbefaler derfor så mange som mulig å ta en DNA-test av dreveren sin, for å kartlegge hvor mange hunder som er bærer av D-Locus genet. Finnes D-Locus genet hos begge foreldre, vil det kunne forekomme grå valper i kullet. Valper som er født grå vil etter at nye regler blir innført få status diskvalifiserende feil. Det betyr blant annet at hundene ikke kan premieres på utstilling, ikke kan starte på jaktprøve og ikke skal brukes i avl.
 
Avlsrådet ser at det er en stigende tendens til at det forekommer grå valper i enkelte kull. Går valper dukker opp ved at genet som heter D-Locus finnes på både mor- og far-siden i en kombinasjon.
 
Avlsrådet ønsker at så mange som mulig tester sin hund for å sjekke om de er bærer av D-Locus genet. Finnes genet bare på en side, vil det ikke bli grå valper i en slik kombinasjon.
Avlsrådet ønsker tilbakemelding på resultatet av slike gentester. Vi vil lage ei liste over testede hund. Den vil også bli overført til svensk dreverdata. Dette gjøres for å få ned antall grå valper i populasjonen.
 
Det er også to andre tester som peker seg ut som lurt å ta på hundene: leverfarge og langhår. Dette er foreløpig ikke en like stor utfordring som gråfarge, men det er lurt å være føre var.  Vi anbefaler at alle disse testene tas samtidig av hunder som skal brukes i avl.
 
Hvordan teste?
Gå til MYDNAvet sin hjemme side (www.mydnanet.se) og gjør følgende for å velge test:
 • Trykk Hund, velg Nedarvede Egenskaper, Angi Rase og Velg Test.
 • Pelsfarge D-Locus  (Testen definerer om hunden er bærer av grå genet).
 • Pelsfarge L-Locus  (Testen definerer om hunden er bærer av langhår genet).
 • Pelsfarge B-Locus  (Testen definerer om hunden er bærer av leverfarge genet).
Velg en test, gå til handlevogn og trykk på denne. Skal du bestille flere tester trykk fortsett å handel. Legg inn rabattkode ut fra antall tester:
 • En test                        «UPPF20»      Du får 20 % rabatt
 • To eller flere tester    «Drever32»     Du får 32 % rabatt
 
Legg inn navn, adresse og epost. Testutstyr blir sendt til deg. Det følger med bruksanvisning på hvordan testen skal gjennomføres. Frakt til deg og frakt tilbake til MYDNA ligger i prisen som allerede er betalt. Du får testsvaret på epost. Svaret sender du til avlsrådet.
 
Har du spørsmål?
Hvis du har spørsmål vedrærende tester, så bare ta kontakt med oss i Avlsråd Drever:
Avlsrådgiver Helge Stemkjær, stemkjar@sf-nett.no, 970 50 529.
Leder Torbjørn Haugen, torbjorn.haugen@konnekt.no, 907 77 865.
Sekretær Kim Alund, kim-alund@hotmail.com, 901 00 483.
 
Hvordan tolke svar på tester?
 
D-Locus
Fenotyp: Pälsfärger är ljusare (utspädda) till blekare nyanser. Till exempel blir svart en gråblå färg (ofta kallad "blå" av uppfödare) och chokladbrun blir en blek silverröd (i vissa raser kan detta kallas "lila"; i den franska bulldoggen hänvisas detta vanligtvis till som "isabella" - andra raser kan ha andra namn för denna utspädning).
Nedärvningssätt: Autosomalt recessivt
Alleler: D = Ej utspädd, d1 = Spädd (variant 1, vanlig), d2 = Spädd (variant 2)
Förklaring av resultat:
 • Hundar med D/D genotyp förväntas inte uppvisa utspädda pälsfärger; de har inga kända utspädningsvarianter. De kan inte producera utspädd avkomma eller överföra någon av de kända utspädningsvarianterna till sin avkomma.
 • Hundar med genotyp D/d1 eller D/d2 förväntas inte uppvisa utspädda pälsfärger, men de är bärare av utspädningsvarianter. De kommer att överföra utspädningsvarianten de bär till 50 % av sina avkommor. Parningar mellan två bärare av utspädda varianter förväntas ge 25 % valpar med utspädda pälsfärger.
 • Hundar med genotyperna d1/d1, d2/d2 eller d1/d2 förväntas uppvisa utspädda pälsfärger. De kommer att överföra en utspädningsvariant till alla sina avkommor.
L-Locus
Fenotyp: Långhårstest. Vissa raser är strikt korthåriga (t.ex. beagle); några har både kort- och långhåriga individer (t.ex. taxar); andra raser kännetecknas av långt hår (t.ex. afghanska hundar).
Nedärvningssätt: Autosomalt recessivt
Alleler: S (Sh) = Kort hår, L* (Lh) = Långt hår
Förklaring av resultat:
 • Hundar med S/S (Sh/Sh) genotyp förväntas ha kort hår. De kan inte överföra någon av dessa långa hårvarianter till sina avkommor.
 • Hundar med genotyp S/L* (Sh/Lh) förväntas ha kort hår och är bärare av en variant av långt hår. De kommer att överföra sin långhårsvariant till 50 % av sina avkommor. Parningar mellan två bärare av en variant med långt hår förväntas ge 25 % valpar med långt hår.
 • Hundar med genotyp L*/L* (Lh/Lh) förväntas ha långt hår. De kommer att överföra sin långhårsvariant till alla sina avkommor.
 
B-Locus
Fenotyp: Svart pigment (om det finns) späds ut till brunt; röda/gula hundar har bruna nosar och bruna trampdynor.
Nedärvningssätt: Autosomalt recessivt
Alleler: B = Fullfärg, b = Brun
Förklaring av resultat:
 • Hundar med B/B genotyp förväntas uttrycka outspätt svart pigment. De kan inte överföra denna bruna variant till någon av sina avkommor.
 • Hundar med B/b genotyp förväntas uttrycka outspätt svart pigment, men är bärare av brunt. De kommer att överföra den bruna allelen till 50 % av sina avkommor.
 • Hundar med b/b genotyp förväntas uttrycka utspätt svart pigment. Svart pigment (om det finns) späds ut till brunt; röda/gula hundar har bruna nosar och trampdynor. Dessa hundar kommer att överföra den bruna allelen till alla sina avkommor.

 
Andre aktuelle saker
 
Antall besøkende: 7232863 - Online: 20 - Sist oppdatert: 27.05.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem