Uttak til Nordisk meseterskap 2021

06.10.2020

Styret i NDR har på styremøte 8/9-20 besluttet følgende vedr uttak til Nordisk mesterskap i Sverige 2021:

Resultater fra både jaktprøvesesongen 2019/20 og 2020/21 kan benyttes i uttak til Nordisk mesterskap 2021.  Det vi si at resultater fra de 4 første startene i enten 2019/20 eller 2020/21 kan sendes inn.  Øvrige krav om medlemskap for eier(e), osv gjelder fremdeles.  Styret har også besluttet at resultater nå skal meldes inn på eget skjema og at dokumentasjon skal legges ved innmeldingen. Mer om dette publiseres på www.drever.no etter hvert.

 

Bakgrunnen for vedtaket er usikkerheten rundt COVID-19.  Pr i dag er høstens jaktprøver planlagt som «normalt» med nødvendige smitteverntiltak (egen veileder fra NHKF).  Samtidig ser vi at deler av landet plutselig får store smitteutbrudd, og at det lokalt kan innføres restriksjoner på antall deltakere på arrangement, inn- og utreise, osv.  Dette kan komme til å påvirke jaktprøvesesongen for våre medlemmer. Med den usikkerheten som foreligger fant styret det riktig å åpne for at hunder med resultater fra forrige sesong også kan delta i konkurransen om uttak til neste års Nordisk mesterskap.

 

Så er det selvfølgelig ingen garanti for at det blir Nordisk mesterskap i 2021 heller, men vi får håpe situasjonen bedrer seg til da.

 
Andre aktuelle saker
 
Antall besøkende: 6606327 - Online: 69 - Sist oppdatert: 25.11.2022 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem