Nytt styre i Norsk Drever Ring

12.03.2016

Det har i dag vært Styremøte i Norsk Dreverring. En av sakene var å konstituere nytt styre. Som kjent så blir styret i NDR satt sammen av representanter fra lokalringene. Vestfold/Buskerud Dreverring har Even Andre Holmen og meg Gjermund Lie som representant og vararepresentant. Styret ønsket at jeg skulle påta med lederansvaret i kommende år. Etter litt diskusjon om "Veien videre" for NDR så påtok jeg meg oppgaven og takker for tilliten både fra NDR og VBD.

Styret 2016:
             Gjermund Lie (leder)
             Geir Dalby (nestleder)
             Even Andre Holmen (Sekretær)
             Bård Åmot (kasserer)
             John Bærø (styremedlem)
             Lars Erik Minge (vara)
             Kim Alund (vara)  

             Ole Lund (Avlsråd)

Vi takker avtroppende styre for innsatsen. 

Kenneth Johnsen har påtatt seg å være Web ansvarlig. Dette setter vi i styret stor pris på.


Det har vært noen saker oppe på årsmøtene i lokalringene. De sakene har vi konkludert i og vi går nå videre med medlemmenes interesse/ønsker.

Når det gjelder organisasjonsstrukturen i forhold til Norsk Dreverring og NHKF så har årsmøtene konkludert med at NDR bør gå for den foreslåtte modellen fra NHKF. Dette vil bli meddelt NHKF og vi jobber videre med at dette skal bli så bra som mulig.

Jaktprøve i Jan/feb med klovdyr som lovlig vilt har også vært diskutert. NDR sin konklusjon er at dette er noe vi ønsker, vi fremmer vårt syn i saken videre. 

Økonomi var også ett tema på møtet. NDR sin økonomi er i følge regnskap og revisor rapport en stor utfordring. Vi hadde en grundig gjennomgang økonomien. Vi la ett budsjett for 2016 med en stor forventet resultatforbedring som vil gjøre at vi også i fremtiden kan holde aktivitetsnivået på samme nivå som har hatt tidligere. Kostnadene måtte ned og inntektene opp. Vi har mistet betydelige inntekter fra sponsorer de siste årene så alle medlemmer som har kontakter som kan ha interesse å sponse NDR mot profilering på vår hjemmeside og arrangement kan ta kontakt med en av oss i  styret. 

Det kommer mere info og utfyllende referat på Drever.no 

Igjen takk for tilliten. Jeg skal sammen med resten av styret gjøre hva vi kan for å fremme Dreveren. Hilsen
Gjermund Lie

 
Andre aktuelle saker
 
Antall besøkende: 5565699 - Online: 9 - Sist oppdatert: 03.03.2021 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem