Reglene om inn- og utførsel av hund, katt & ilder endres 1/5-13

30.03.2013
Reglene om inn- og utførsel av hund, katt & ilder endres 1/5-13

Landbruks- og matdepartementet har endret flere forskrifter som omfatter inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. Det er særlig reglene om behandling mot bendelorm, innførsel av hunder fra Sverige og innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjeland som er endret. Endringene trer i kraft 1. mai 2013.

 

 

 

De viktigste endringene er:

  • Hunder som innføres til Norge fra alle andre land enn Finland, Det forente kongerike (UK), Irland eller Malta skal behandles mot bendelormen Echinococcus multilocularis 24 – 120 timer før ankomst. Behandlingen skal foretas av veterinær med et godkjent preparat og dokumenteres i hundens pass eller helsesertifikat. Ved korte utenlandsopphold kan behandlingen foretas i Norge før utreise.
  • Som alternativ til behandling 24 – 120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte.
  • Hunder fra Sverige skal ID-merkes, behandles mot bendelorm og følges av pass på samme måte som hunder som innføres fra andre EU-land. Eier kan ikke lenger foreta og dokumentere bendelormbehandlingen selv.
  • Kravet om bendelormbehandling ved innførsel av katter oppheves.
  • Ikke-kommersiell innførsel av > 5 hunder, katter eller ildere, og kommersiell innførsel av disse dyreartene fra tredjeland, blir kun tillatt fra godkjente tredjeland. De godkjente tredjelandene er alle land som er oppført på listene i:
  1. del B seksjon 2 og del C i vedlegg II til forordning (EU) nr. 998/2003, og
  2. del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010.
Merk spesielt at Svalbard ikke er et godkjent tredjeland.
  • Ikke-kommersiell transport av > 5 hunder, katter eller ildere, og kommersiell innførsel av disse dyreartene, fra de godkjente tredjelandene blir betinget av at dyrene er ID-merket, vaksinert mot rabies, undersøkt av veterinær i løpet av de siste 24 timene før avreise og at de følges av helsesertifikat. Hunder skal i tillegg behandles mot bendelorm. Hunder, katter og ildere fra godkjente tredjeland som kun er oppført på listen i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, skal i tillegg være testet for antistoffer mot rabies med tilfredsstillende resultat. Kravet om karantene etter innførsel oppheves.
  • Ikke-kommersiell innførsel av ≤ 5 hunder fra Svalbard blir fortsatt tillatt, men vanskeligere å gjennomføre. Grunnen er at det ikke er stedlig praktiserende veterinær på Svalbard som kan foreta og dokumentere bendelormbehandlingen. Hvis det kan avhjelpe situasjonen, vil Mattilsynet forsøke å legge sine offentlige veterinærbesøk på Svalbard i forkant av ferier/høytider når mange skal til fastlandet.
Endringene er fastsatt i forskrift 25. februar 2013 nr. 230 om endring av visse forskrifter som omfatter inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. Forskriften gjennomfører EU-rettsakter som Norge gjennom EØS-avtalen har forpliktet seg til å gjennomføre i norsk rett. Informasjon om regelverksprosessen finner du her: Endring av reglene om inn- og utførsel av hunder, katter og ildere.
De endrede forskriftene er:
Samtidig med at endringene trer i kraft, oppheves forskrift 8. mars 2011 nr. 260 om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige.
Publikumshenvendelser rettes til Mattilsynets distriktskontor 22 40 00 00.
 
 
Informasjonen er hentet fra Norsk Kennelklubb sine nettsider 30/3-13

 

 
Andre aktuelle saker
 
Antall besøkende: 5411233 - Online: 24 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem