Referat fra styremøte i Norsk Dreverring

 

 

 

Referat fra styremøte i NDR 12.03.2006.

 
 
 
 
 
 
Til stede : Bjørn Tønnessen, Ånen Ødegård, Kai Roar Olsen, Jørn-Inge Thommassen, Bjørn Arild Aalborg, Jørn Aamand, Kjetil Moland, Ole Lund, Thorleif Engh.
 
 
Pkt 1. Referatet fra forrige møte ble gjennomgått.
 
Pkt 2. Detaljer fra siste Landskamp ble diskutert. Det har kommet nye synspunkter på den økonomiske løsningen. Det tas kontakt med Sverige og Finland.
 
Pkt. 3. Valget ga flg. sammensetning :
Bjørn Tønnessen - leder
Bjørn Arild Aalborg - nestleder
Kaj Roar Olsen - kasserer
Thorleif Engh - sekretær
 
Pkt 4. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. Det ble revidert der og da grunnet sent mottatte bilag.
Budsjettet ble saldert med kr 62.250. Da Landskampen går på hjemmebane i 06 forventes ikke overskudd.
 
Pkt 5. Landskampen går i Østfold 1.12. Datoen er endret ut fra opprinnelig plan grunnet stevnekollisjon med løshund-NM for elghunder.
Landstreffet går i forbindelse med utstillingen i Gvarv 26 juni. Landstreffet blir på lørdag 24 juni i regi av Telemark. Det planlegges Championparade.
 
Pkt 6. Dreverposten "papirutgave" skal ut i midten av mai og deadline for stoff er satt til 5 april. Da lukkes døra.
 
Pkt 7. www.drever.no har kommet godt i gang. Hver ring må ta ansvar for sitt område mht utstillinger, jaktprøver og andre arrangement og rapportere til ansvarlig. Det ønskes oversikt over småhunddommere i de forskjellige ringene. De forskjellige HHK inviteres til å annonsere jaktprøver, etc tilen avtalt pris. Det settes også opp et prisopplegg for annonsører o.a. med differensierte priser for "proffer/amatører", medlemmer eller ikke. Info kommer på nettet.
 
Pkt 8. Avlsrådet har for tiden møte ca hver annen måned og den kritikken om at ting "tar for lang tid" bør ikke fortsette. Alle som trenger hjelp derfra bør selv også planlegge litt. Alt aktuelt materiale for avlsrådet skal innom der før det kommer på nettet.
 
Pkt 9. NDR deltar igjen på Jakt- og Fiskedagens på Elverum med en stand. Prøver å finne på en form for "lokkemat", så som videoskjerm, el.l der det kan vises drever og/eller jaktinfo. Det kjøres opp nye Drever flyveblader.
 
 
Gjesteboka på hjemmesidene kan bli lukket dersom det skjer misbruk i form av "skittkasting" e.l.
 
 
 
Neste møte skjer på Landstreffet i juni.
 
Sekr. 
 
Antall besøkende: 5411272 - Online: 31 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem