Dreverringen Østfold

 

 

Referat fra årsmøtet i Dreverringen Østfold 20.03.2006.
 
 
 
Det møtte 25 medlemmer, noe som er svært bra.
 
Post 1. Svein Erik Olsen ble valgt til møteleder.
Post 2. Bjørn Ekre og Bangt Fagerlie ble valgt til å underskrive protokollen.
Post 3. Årsberetningen ble godkjent med noen rettelser. 3 nye hunder hadde fått sine Championater uten at det var registrert.
Post 4. Styret fikk fullmakt til å godkjenne regnskapet fra Norsk Dreverring.
Post 5. Regnskapet til DRØ ble gjennomgått av kasserer. Det ble et lite underskudd for 05 men økonomien er under kontroll.
Post 6. Valget ble raskt gjennomført etter et grundig forarbeide. Den nye sammensetningen ser slik ut:
Styret : Svein Erik Olsen, Bård Aamodt, Bjørn Ekre, Rene Gangestad, Thorleif Engh.
Vara til styret : Nanna Rolf, Bengt Fagerlie.
Revisorer :Lars Minge, Per Olav Roos.
Vararevisor : Per Edvoin Bech.
Valgkomitè : Martin Stidahl, Harry Skaarud, Odd Lilleng.
Vara til valgkomitèen : Anne-Margrethe Tangen
Post 7. Her ble det redegjort for drever.no og Dreverposten på nett og som papirversjon.
 
 
Årsmøtet ble avsluttet og vi gikk over til vanlig medlemsmøte. Det ble gjennomgått 05-resultatene og medlemmene ble oppfordret til å sende inn alle resultater, gode eller ikke fullt så gode. Ikke minst med tanke på å velge ut hunder til forskjellige representasjonsoppgaver. Dreverens Dag ble også diskutert og det var enighet om å gjennomføre denne igjen, men på annen tid av året enn i 05. Anne-M Tangen tok for seg forskjellige tema avlsrådet jobber med og hun svarte villig på spørsmål fra salen.
 
 
Møtet ble avsluttet ca 21.30.  / Sekr.
 
Antall besøkende: 5411338 - Online: 46 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem