Dreverringen Telemark

Årsberetning

  

 

Telemark Dreverring har hatt følgende styre inneværende år:

Jørn Aamand , formann

Lars Omdal,  sekretær

Stian Ballestad, kasserer

Kjetil Bakke, nestformann

Jostein Myhra, styremedlem

Anders Asdal, styremedlem

Det er avholdt et styremøte, i mars. Styret har ellers hatt jevnlig telefonkontakt.

Medlemstall:

65 betalende

Aktiviteter:

Ringtreningskurs ble også i år avholdt på Søve. Rundt 20 deltok og alle hadde tilsynelatende utbytte av treningen.


Utstillinger:Telemark Harehundklubb sin utstilling på Gvarv.

BIS. Hærkilas Effe V- eier Svein Borgen


Jakt prøver:

Telemark Dreverring deltok for første gang i klubbkamp mot Vestfold/Buskerud og Sørlandet 8 november.Prøven ble arrangert i Vestfold/Buskerud med stamkvarter i Holmestrand.

For Telemark deltok:

Loke Kjetil Bakke 66 min hare nr 9

Hærkilas Joggie Jan W Martinsen 63 min rådyr nr 11

Slissåsens Akka Jan W Martinsen 62 min rådyr nr 10

Fant Jørn Aamand 90 min hare nr 6

Frigg Hans Olav Langeland 90 min rådyr deltok ikke.

  • Busk/Vestf 321,0

  • Sørlandet 261,4 poeng

  • Telemark 213,2 poengLandskampen 2005.

Hærkilas Neva Jan Martinsen 1pr rådyr og ble nr 12.

Sverige vant landskampen foran Norge.


Årets hunder:

Årets drever ble Hærkilas Neva til Jan W Martinsen

Årets unghund ble Hærkilas Effe V til Svein Borgen

 

 

Årsmøte Telemark Dreverring

Dag Bondeheim 9 mars 2006


16 medlemmer møtte opp til Telemark Dreverring årsmøte. Møte ble åpnet av formann Jørn Aamand Lars Omdal ble valgt til møteleder. Årsberetning og regnskap ble opplest og vedtatt.

Regnskapet viste et overskudd på ca 2000kr.

Årets Drever i Telemark ble ikke utdelt på årsmøte, men utsatt til landstreffet i Telemark 17 juni i forbindelse med utstillingen dagen etter.

Følgende er nominert til årets drever:

  • Fant: 1x1pr hare og 5 x 1 pr rådyr eier Jørn Aamand

  • Slissåsens Akka 1x1 pr hare og 2pr rådyr eier Jan W Martinsen


Etter kaffe og noe å bite i var det loddsalg og ulike orienteringer:

  • landstreffet for drever som er lagt til Telemark 17 og 18 juni.

  • Om nettsiden www.drever.no.

  • Dreverposten som det skal komme et nr av i året


VALG:

Styret fikk følgende sammensetning for 2006:

Formann: Jørn Aamand Valgt for ett år.

Nestformann: Kjetil Bakke Gjenvalgt

Sekretær: Lars Omdal Gjenvalgt

Kasserer: Stian Ballestad valgt for 1 år

Styremedlem: Terje Horringmoe valgt for 2 år

Styremedlem: Anders Asdal Ikke på valg


Revisor: Jarle Tveita


Valgkomite:


Formann: Jostein Myra

Varamann: Pål Bråten


Klubbens kontakt mann mot www.drever .no : Lars Omdal Søveven 11 3830 Ulefoss

Tlf: 91312084.48222696. l-omdal@online.no el lars.omdal@t-fk.no


Referent

Lars Omdal

 
 

 
Antall besøkende: 5411291 - Online: 34 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem