Dreverringen Sørlandet

 

Referat fra årsmøte i Dreverringen Sørlandet, 02.03.06

 

Oppmøte var på Høvåg Gjestgiveri, klokken 1900. Det var 12 medlemmer som møtte opp. Det var snø og dårlige kjøreforhold, og dette fikk kanskje noen til å holde seg hjemme.

Møtet startet med en åpning av formann Bjørn Tønnesen. Han sa litt omkring aktiviteten i laget i året som gikk, og om sterke resultater både på utstilling og jaktprøver.

Neste punkt var godkjenning av møteinnkallelsen. Medlemmer ble informert om årsmøtet ca en måned før, og innkalling lå ute på drever.no fra samme tid. Innkallingen ble godkjent uten innvendinger.

Dagsorden ble tatt opp, og det var heller ingen innsigelser på denne. Dagsorden ble godkjent.

Leder Bjørn Tønnesen ble valgt som møteleder, og sa seg villig til dette. Asbjørn V. Birkeland ble valgt som referent til årsmøtet.

Styrets årsberetning ble lest opp av møteleder, og ble godkjent uten innsigelser.

Regnskapet for 2005 ble lest opp og godkjent uten innsigelser. Det samme gjaldt den del av regnskapet som leder har lagt ut for grunnet manglende midler og kasserer tidligere år. Økonomien i ringen er skral, etter utbetaling av vår andel til siste nummer av Dreverposten, ligger vi omtrent på null.

Av innkomne forslag var det kun styret som tok opp en sak. Styret foreslo å beholde kontingenten på 175kr. Det var i NDR besluttet at alle ringene skulle legge seg på den samme kontingenten for å hindre at medlemmer "hoppet" fra ring til ring etter hvordan kontingenten var. Styret antok at økonomien i ringen ville bli bedre fremover, da Dreverposten har gitt oss store utgifter og lite inntekter tilbake. Dreverposten koster ringen ca 35kr pr nummer/pr medlem, og totalt går derfor ca140kr av medlemskontingenten til å holde Dreverposten. Når nå dreverposten er vedtatt redusert til 1 nummer pr.år, vil dette trolig gi bedre økonomi i ringen.

Kåring av årets drever og årets unghund:

Det var 15 påmeldte til kåring av "Årets drever" og "Årets unghund"

Årets Drever ble: Hærkilas NivoIII, eier Tom Gjeruldsen.

Årets Unghund ble: Hærkilas Anta II, eier Tom Gjeruldsen.

 

VI GRATULERER!!!!

Det var noe debatt omkring uttaksregler og poengskala på uttaket til "Årets drever" og "Årets unghund". Disse uttaksreglene er like for alle ringene.

 

 

Valg:

Valgkomiteen bestod av John Terje Landsverk, Jan Martin Holtar og Olav Skeivoll.

Valgkomiteens forslag gikk gjennom uten innvendinger, med et lite unntak for 2.varamann der det ikke var kandidater i forslaget fra valgkomiteen.

Styret ble seende slik ut:

Formann: Bjørn Tønnesen

Nestformann: Stian Benny Buflaten

Sekretær: Asbjørn V. Birkeland (1år)

Kasserer: Frank Rørvik (2år)

Styremedlem: Kjell T Hægeland

1. varamann: Rolf Andersen

2. varamann: John Terje Landsverk

Revisor: Karl Jakob Høvik

Vara: Jan Willy Halvorsen

Valgkomite:

Geir Raen

Olav Skeivoll

Jan Martin Holtan

Utsending til ND:

Stian Benny Buflaten

Bjørn Tønnessen

Etter kort informasjon om manglende oppdrag for valpeformidler de siste år, ble det besluttet å stryke denne funksjonen.

Kontaktansvarlig mellom Dreverringen Sørlandet og "drever.no", ble Kjetil Moland, som også driver nettsiden.

 

Etter at den formelle delen av årsmøtet var utført, ble det rundstykker, kaffi og løst prat en periode, før det ble snakket litt omkring aktuelle temaer.

Beslutningen i ND om å kun utgi Dreverposten en gang i året, og i stedet satse på drever.no, var et av temaene. Flesteparten av de oppmøtte hadde tilgang til internett, men ikke alle. Det ble nevnt at dataalderen nok er kommet for å bli (en kan like det eller ikke), og snakket litt omkring kostnadene med å drive Dreverposten. Noen mente det kostet mer enn det smakte, mens andre mente det ville bli et tap å miste Dreverposten.

Formannen informerte om at ingen av ringene hadde søkt om å få holde småhund-NM i år. Det ble fremhevet at det nok var vanskelig å få noen til å arrangere 2-dagers NM på så kort varsel. Enkelte mente NM måtte være over to dager, andre mente at en 1-dagsprøve ville være bedre enn ingen ting.

Et medlem tok opp om ringen burde sponse/dekke prøveavgiften første gangen noen stiller på jaktprøve eller utstilling. Dette for å bedre rekrutteringen til ringen, og oppfordre til økt aktivitet. Det var generelt god stemning for dette blant medlemmene, men det ble ikke bestemt noe om dette.

Det ble også luftet om det var noen interesse for ringtrening i år. Det virket som det var interesse for dette. I fjor var det bare to som ønsket, en i hver ende av Agder, og derfor falt dette ut. Ringtrening i år vil bli tatt opp igjen av styret.

Lederen informerte om gode resultater for sørlandsdreveren i året som gikk, og oppfordret til fortsatt innsats på jaktprøver og utstillinger.

 

Asbjørn V. Birkeland/referent.

 
Antall besøkende: 5411311 - Online: 40 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem