Dreverringen Hedmark/Oppland

 

Referat fra årsmøtet i Dreverringen Hedmark / Oppland 2006

 

 

Årsmøte i Dreverringen Hedmark og Oppland 24 februar 2006 på Moelven u. skole.

 

Det var få fremmøtte som kanskje skyldes OL på tv`n og vinterferiestart.

 

Formannen ønsket velkommen. Først fikk vi et foredrag av veterinær Kine Kyllingstad, om fòr og fòring av jakthunder. Hun svarte også på andre aktuelle spørsmål om hundehold.

 

Kaffe og vafler.

 

Ingen innvendinger på verken innkalling eller sakliste.

Alle skal skrive under i protokollen.

 

Ordstyrer ble formannen.

Protokollfører ble sekretær.

 

Årsberetningen ble lest opp av formannen.

 

Det ble stilt spørsmål om hvor mange som hadde benyttet seg av treningsterrenget. Vår kontaktmann i terrenget var ikke tilstede, så vi fikk ikke noe svar.

 

Årsberetningen er utarbeidet av formann Ånen Ødegård.

Ingen innvendinger til årsberetningen.

Medlemstallet var 45 betalende medlemmer.

 

Regnskapet ble opplest av kasserer Jarl Eirik Raaum.

 

Det viste et underskudd på kr. 130.50.

Regnskapet er revidert og funnet i orden.

Regnskapet ble godkjent.

 

Orienteringssaker:

Formannen orienterte om hvordan det ble med Dreverposten og drever.no.

 

Kontingenten ble enstemmig fortsatt 200 kr.

 

Det ble vedtatt at det skal være medlemmslotteri i 2006.

 

Styret skal avgjøre ”årets Drever” og ”årets unghund”. Det er bare kommet inn en av hver. Vi venter på dokumentasjon.

 

Ringkamp 2006.

Den skal arrangeres av Gudbrandsdal harehundklubb. Bjørn Kronberget jobber med å finne innkvartering.

 

 

Valg:

Formann:              Ånen Ødegård. 1 år.           aanoed@online.no

Nestformann:        Bjørn Andreassen.  2 år.    bj-andr6@frisurf.no

Kasserer:               Jarl Eirik Raaum.  1 år.      jeraaum@online.no

Sekretær:               Øyvind Nereng.   1 år.       o-nereng@frisurf.no

Styremedlemmer: Arne Øverjordet.  1 år.

                              Bjørn Kronberget.  2 år.

                              Arne Olsby.  2 år.

 
Antall besøkende: 5411328 - Online: 46 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem