ØSTLANDET

Referat årsmøte 5.mars 2008

Onsdag 5 mars holdt DRØ sitt årlige årsmøte på Sanngrund.

Det var 17 medlemmer til stede.

Leder Kjell Moen ønsket velkommen. Ingen innvendinger på innkallelsen.

Ordstyrer ble valgt: Kjell Moen

Årsberetning ble lest opp, med 0 bemerkninger.

Årsberetningen ble godkjent.

Ringen har pr. dags dato 58 medlemmer.

Regnskap:

Kasserer Thore Halle la fram regnskapet som er revidert og funnet i orden.

Regnskapet ble godkjent og hadde en beholdning på kr 189.738.70. -

Og ett overskudd i år på 4000,-

Valgresultat 2008

Leder : Kjell Moen

Nestleder : Morten Skjølås

Sekretær: Stian Bjørnerud

Kasserer: Thore Halle

Styremedlem : Bjørn A Aalborg

Varamann :Ole Bjørnerud

Varamann :Tore Sander

Valgkomite: Espen Zahlin, Ole Lund og Glenn Espen Sparby

Revisorer: Roy Sandbekkbråten, Kåre Holmen og vararevisor Thoralf Hoel.

Innkomne forslag 1. dreverringen Sørlandet foreslår følgende ved uttak til landskamp:4 beste fra NM og må være medlem i norsk dreverring. Bør tre i kraft fra sesongen 2009 slik at de fra NM 2008 representerer Norge 2009.

forslaget til dreverringen Sørlandet ang. uttak til landskamp ble nedstemt. Vi går for reglene sånn det er pr. i dag.

Innkomne forslag 2.

styret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade Ringen, eller som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevern". Person som blir nektet opptak kan anke avgjørelsen inn for Ringens årsmøte. Anken må sendes senest 14 dager etter at avslaget er mottatt. Ringen skal i avslaget gjøre oppmerksom på ankemulighet og ankefrist. Person som er ekskludert av NKK eller samarbeidende klubb kan IKKE opptas som medlem.

Dette ble vedtatt

 

Sekretær Stian Bjørnerud

 

 

Årsberetning for 2007.

Generelt: beretningen gjelder for perioden 1.mars2007 til årsmøtet 5mars 2008

Medlemmer: Pr 31.12.2007 har ringen_58_ medlemmer

Administrasjon: Ringen har vært ledet av Kjell Moen med Morten Skjølås som nestleder,Thore Halle som kasserer og Stian Bjørnerud som sekretær.

Styret: har bestått av : Leder: Kjell Moen nestleder: Morten Skjølås. sekretær:Stian Bjørnerud kasserer:Thore Halle Styremedlem:Bjørn A Aalborg Varamann:Tore Sander Varamann:Ole Chr Bjørnerud

Møter: det er avholdt ett medlemsmøte og 3 styremøter i beretningsperioden.

Styremedlemmene har ellers hatt jevnlig telefon kontakt.

Revisorer: Roy Sandbekkbråten og Kåre Holmen og vara revisor Thoralf Hoel.

Valgkomite: Glenn E Sparbu,Espen Zahlin og Leif Nordli

Norskdreverring: Kjell Moen har representert DRØ

Klubbkamp: mot Värmland dreverklubb 26 nov i Vãrmland. Beste hund ble Shiba til Gunnar Lund 1+1+1rå og 51egenskapspoeng. DRØ totalt 253 poeng.

Sammlinger/treff: Vi har hatt ett sommertreff i DRØ hvor det ble sendt ut skriftlig invitasjon til medlemmene. Landstreff ble holdt av Hedmark/Opland dreverring under de Nordiske jakt og fiske dager på Elverum.

Kontingent: Styret foreslår kontingenten uforandret (175,-)

Økonomi: er fortsatt og regne som godt. Det vises ellers til årsregnskap fra kasserer.

Leder: Kjell Moen

 
Antall besøkende: 5411392 - Online: 28 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem