Kriterier for avl

Endring i kriterier for avl på drever fra 1.12.2022
 
Avlsrådet for drever har med virkning fra 1.12.2022 bestemt at retningslinjer for avl på individer med lungeødem i linjene endres for å harmonisere med retningslinjene i Sverige. Den viktigste endringen er at individer som har avkom eller søsken med lungeødem ikke lenger automatisk utelukkes fra videre avl ved første ødemtilfelle. Ved flere ødemtilfeller vil imidlertid avl ikke tillates basert på reglene under. Vi håper at denne endringen gjør at det blir større åpenhet rundt ødem, og at tilfeller som oppdages rapporteres til Avlsrådet. Rapportering av lungeødem skal gjøres når ødem har inntruffet gjentakende ganger. Rapporten til Avlsrådet et skal vedlegges tilstandsrapport og attest fra veterinær.
Generelt gjelder følgende anbefalinger for å unngå ødem:
·         Ikke avle for tidlig på unge hannhunder eller tisper
·         Unngå kombinasjoner hvor begge avlsdyr har ødemtilfeller i stamtavlen
·         Pass på at store nedarvere ikke finnes flere steder i stamtavlen over 5 generasjoner
·         Få frem og benytte flere hanner i avlen
 
Kriterier fra Avlsrådet for drever gjeldene fra 1.12.2022 er da:
Tisper:
·         Minimum Very Good på utstilling i Norge, Sverige eller Finland
·         Minimum 1.premie på jaktprøve i Norge, Sverige eller Finland
·         Hunden må være funksjonelt frisk. Dvs ikke sykdommer, allergier, dårlig gemytt, etc
·         Det tillates 1 avkom med lungeødem. Ved flere avkom med ødem tillates ikke videre avl
·         Det tillates 1 helsøsken med lungeødem. Ved flere helsøsken med ødem tillates ikke videre avl
·         Hunden skal ikke ha avkom med graverende feil
Hannhunder:
·         Minimum Very Good på utstilling i Norge, Sverige eller Finland
·         Minimum 1.premie på jaktprøve i Norge, Sverige eller Finland
·         Hunden må være funksjonelt frisk. Dvs ikke sykdommer, allergier, dårlig gemytt, etc
·         Det tillates maksimalt 2 avkom med lungeødem i samme kombinasjon. Ved mer enn 2 avkom med ødem i samme kombinasjon eller avkom med ødem i flere kombinasjoner tillates ikke videre avl
·         Det tillates 1 helsøsken med lungeødem. Ved flere helsøsken med ødem tillates ikke videre avl
·         Hunden skal ikke ha avkom med graverende feil
·         Hannhunden skal ikke ha mer enn 50 valper i Norge
 
Anbefaling gis når:
•        Innavlsgrad er under 2,5% over 5 generasjoner
•        Begge foreldre oppfyller krav som er satt over
·            Det ikke er gjenparing
•        Etiske retningslinjene fra NKK er oppfylt
 
Godkjenning gis når:
•        Innavlsgrad er under 4,75% over 5 generasjoner
•        Begge foreldre oppfyller krav som er satt over
·            Det ikke er gjenparing

 

•        Etiske retningslinjene fra NKK er oppfylt
 
Antall besøkende: 7232872 - Online: 18 - Sist oppdatert: 27.05.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem