Instruks for lokalringene

Norsk Dreverring - Lokalringer

Viktige oppgaver og datoer

 

 


 Oppdatert 23.03.2021 / Torbjørn Haugen

 

 

 

På årsmøte i NDR 2019 ble det bestemt at Styret skulle lage en oversikt over viktige oppgaver og datoer i samråd med lokalringene. Hensikten med instruksen er gi lokalringene en samlet oversikt over oppgaver og tidsfrister i forhold til NDR som lokalringene må forholde seg til i løpet av året.

 

Lokalringene har eget styre, egne vedtekter og årsmøter som ellers styrer driften av lokalringen.

 

Landstreff

Lokalringene arrangerer Landstreff på rundgang etter følgende plan:

·       2022  Buskerud / Vestfold

·       2023  Telemark

·       2024  Østfold

·       2025  Østlandet

·       2026  Sørlandet

 

Landstreffet arrangeres i samarbeid med NDR, og lokalklubb melder kontaktpersoner til NDR innen 1. februar. Egen instruks for program på landstreffet er utarbeidet.

 

Årsmøte NDR

·       Årsmøte i NDR arrangeres ifm landstreffet om ikke annet er annonsert

·       Fristen for å melde kandidater for verv i NDR til Valgkomiteen er 5 uker.   Styret i NDR velges på årsmøtet i NDR, men alle lokalringer oppfordres til å komme med innspill for å sikre en geografisk spredning på styremedlemmene

·       Frist for å melde saker til årsmøtet er 4 uker

 

Viktige datoer

1.     april

 

 

1.      mai

 

·       Frist for innmelding av hunder til championatskjold

·       Frist for påmelding til årets hund / årets unghund

 

·       Frist for påmelding til Nordisk mesterskap

 

 

Annet

·       Lokalringene arrangerer årsmøter i februar.  NDR ønsker å få tilsendt referat fra årsmøtet, samt en oversikt over planlagte aktiviteter. NDR er nå støtteberettiget fra Studieforbundet Natur og miljø, og mange aktiviteter som utstillingstrening, sporkurs, jaktkurs, osv er nå støtteberettiget dersom aktiviteten totalt er over 8 timer og har minst 3 deltakere. Så lokalringene må rapportere til NDR som igjen søker støtte. Se www.naturogmiljo.no for mer info.

 

 

 

 
Antall besøkende: 7232854 - Online: 21 - Sist oppdatert: 27.05.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem