Referat fra styremøte i NDR 15 april 2007.

 

 

 
 
Sted : Holms Kafeteria, Tjølling.
 
Til stede :
Bjørn Tønnessen - leder NDR
Jørn-Inge Thommassen - leder Vestfold/Buskerud /rep NHKF
Kjell Moen - leder Østlandet
Bjørnar Kronberget - leder Hedmark/Oppland
Kjetil Moland - web-ansvarlig
Kjetil Bakke - nestleder Telemark
Bjørn Ekre - Østfold
Jan Willy Halvorsen - nestleder Sørlandet
Kay R. Olsen - kasserer
Ole Lund - avlsrådet
Thorleif Engh - sekretær
 
Pkt. 1 - Referat fra siste møte.
Det var ingen kommentarer til referatet.
 
        - Referat fra NM.
Jørn-Inge redegjorde for forberedelsene og gjennomføringen.
De hadde hatt noen kommentarer til problemer med maten, litt lite brødmat første dag. Det løste seg. Utover dette gikk arrangementet smertefritt.
 
        Referat fra Landskampen.
Landskampen ble gjennomført på en grei måte grunnet godt forarbeide. Svenskene vant sammenlagt, Finnene reiste hjem med 2 nye Championer og Norge fikk 1. og 2. plass individuelt.
Det eneste negative var at den ene norske ekvipasjen ikke fant tid til å komme til defileringen eller bli til festmiddag og premieutdelingen. Direkte flaut og lite kollegialt overfor både arrangører og konkurrenter. NDR kommer til å forlange at deltagende ekvipasjer følger arrangementet fra først til sist, eller slipper til reserve.
 
Pkt. 2 - Konstituering.
Her oppsto et lite problem ved at flere av de tidligere tillitsvalgte hadde blitt erstattet i de lokale ringene og kabalen måtte legges helt ny. Flere av de "nye" følte de hadde liten administrativ erfaring og kviet seg naturlig nok for å ta tunge verv.
Men, dreverfolk er sporty og kabalen løste seg. Det ble også, selvsagt, lovet full oppbacking fra de avtroppende.
 
Det nye styret ser slik ut :
 
Leder - Bjørnar Kronberget - Hedmark/Oppland
Nestleder - Kjetil Bakke - Telemark
Sekretær - Bjørn Ekre - Østfold
Kasserer - Kay R. Olsen - Vestfold Buskerud
Styremedlem - Stian Benny Buflaten - Sørlandet
Styremedlem - Kjell Moen - Østlandet
Styremedlem - Jørn Inge Thommassen - Vestfold/Buskerud/NHKF
 
Pkt. 3 - Regnskap / budsjett.
Det hadde framkommet et ønske om at ringene tar med opplysninger om kasserer på infosidene, ikke bare leder og sekretær.
 
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.
Det ble ytret et ønske om å øke medlemsavgiften fra ringene fra kr 35 til kr 50. Det skulle være grunnlag for dette da de store utgiftene til Dreverposten jo er borte.
Alle ringene tar dette med i neste årsmøte for godkjenning.
 
Budsjett.                    Inntekter                Utgifter
 
Kontingenter                14.000
Reklame web               20.000
Utgifter web                                               10.000
Landskamp vaksine                                    15.000
Repr.                                                           5.000
                                --------------------------------------------
                                     34.000                  30.000
                                ======================
 
Pkt. 4 - Rapport fra ringene - medl.tall / økonomi.
 
Økonomier er stort sett bra (pr 31.12.06) og medlemstallet pr dd, som flg. (betalte medlemmer) :
 
Østfold                    - 76 medl.    - kr 32.000
Hedmark/Oppl          -ca 50 medl.- kr 23.000
Sørlandet                - 85 medl.    - kr 3.000
Vestfold/Busk.        - 75 medl.    - kr 55.000
Telemark                - 58 medl.    - kr 11.000
Østlandet               - 51 medl.    - kr 187.000
 
Pkt. 5 - NM-reglement.
Det er gjennomført samtaler med Beagle-folket og man er enige om ens NM-reglement.
Det samme som for Landskampene.
Nærmere info følger.
 
Pkt. 6 - Landskampen i Finland.
Denne går av stabelen tidlig i november utenfor Tammerfosr i Finland.
Invitasjon er sendt de som ble plukket ut samt de 2 første reservene. Alle disse vaksineres.
Det bør oppnevnes "reiseleder" snarest til å ta seg av det praktiske.
Grunnlaget for uttaket ønskes i drever.no. Dette flg.
Det jobbes med sponsor for reisen til Landskampen.
 
Pkt. 7 - Landstreffet 2007.
Dette går av stabelen i forbindelse med Jakt- og Fiskedagene på Skogbruksmusèet, Elverum, andre helga i august.
Base Starmoen Camping like utenfor Elverum.
Regi Hedmark/oppland, som har det hele under kontroll.
Kåring av Årets Drever / Unghund.
NDR gir fat til disse.
 
Pkt. 8 - Avlsrådet.
Til å erstatte Harry Skaarud som valpeformidler er foreslått Roy Sandbekkbråten. Han har god erfaring med drever og har sittet i avlsrådet tiligere. NHKF avgjør person.
Har kommet noen nye rapporter om ødem, også om skjevt voksende frambein.
Tall for importhunder vanskelige å få fram.
Hannhundlista blir justert, vesentlig pga alder.
 
Pkt. 9 - drever.no.
Dette fungerer bra, Kjetil gjør en god jobb.
Vi forsøker å videreføre annonsører og lager kontrakt for dette. Kay og Jørn Inge tar dette videre.
 
Pkt. 10 - Ny kontingentmodell.
Avventer dette til etter RS-møtet.
 
Pkt. 11 - Eventuelt.
Ny dreverbrosjyre til distribusjen. Thorleif prøver å finne et forslag som kan gjøres fra PC''en.
Det kom flere forslag til endrede uttaksregler for Landskamp. Her må ringene ta dette opp internt og fremme forslag til neste styremøte.
RS-møte. Thorleif deltar som observatør.
Alle ringene må se på sine vedtekter slik at de er i tråd med dagens virkelighet.  
Neste styremøte legges til Landstreffet om ikke noe inntreffer. Fortløpende kontakt pr tlf.
 
Sekr. (avtroppende).     
 
Antall besøkende: 5411228 - Online: 24 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem