VESTFOLD / BUSKERUD DREVERRING
 
 
 
 
ÅRSBERETNING VESTFOLD/BUSKERUD DREVERRING 2006
 
Styret 2006:
Leder: Jørn Inge Thomassen
Sekretær: Tomas Østvang
Nestleder: Kay Roar Olsen
Styremedlem: Ronny Myklebust
Kasserer: Roy Ørpen
Varamann: Svein Roger Thorsrud
Varamann: Svein Huse
 
På valg 2006: Nestleder ,sekretær og begge varamenn
Årsmøtet:
Årsmøte ble avholdt på lokalet til Østsiden JFF den 22 februar 2006. Det var 16 medlemmer som hadde møtt opp.
 
Medlemsmøter:
Det har ikke vært noe offisielt medlemsmøte i 2006. Våre medlemmer fikk et tilbud om å være med under middagen på NM. I tillegg spanderte styret middagen under julemøte i regi av BHHK.
Den tradisjonelle samlingen på Myrspiten ble avholdt i år som i fjor. Her var det møtt fram ca 15-20 stykker fra både Dreverringen og BHHK. Styret vil igjen takke Stian Hatland, som gir oss muligheten til å ha denne dagen.
 
Styremøter:
Vestfold/Buskerud Dreverring har i 2006 avholdt 3 styremøter.
 
Landstreff: Ble avviklet i Telemark, Norsjø-Ferieland i Sauherad lørdag 24 juni. Oppmøte var bra med ca 30-40 stk frammøt. Det ble arrangert championparade av hanner og tisper med egne og evt avkom sine prestasjoner. Utdeling av årets drever/ unghund.
Røygården’s Bippi til Ronny Myklebust fra vår ring var med og kjempet om tittelen årets drever. Hennes sterke prestasjoner gjennom det siste året , gjorde at hun tok denne prestisjefylte utmerkelsen. VBD gratulerer!!
Årets unghund ble Skogstiggen’s Zorro til Ole Jørgen og Sten Henriksen.
Påfølgende dag var det utstilling i regi av Telemark Harehund klubb. Dommer var Lars Omdal.
 
Ringkampen 2006:
Årets ringkamp mellom Vestfold/ Buskerud Dreverring , Sørlandet Dreverring og Telemark Dreverring ble arrangert ifb med småhundprøven i Åmli på Vegårshei, Sørlandet.
Vi stilte med 4 hunder fra vår ring, Røygården’s Barnu til Torben Hedegart, Sara til Berit Nordby, Bojans Bajas til Anders Thorrud og JW Ronja til Kay R Olsen.
Barnu jagde til 1. Hare og oppnådde dermed sitt NJCH. Vi gratulerer. Sara og Bajas jagde til hver sin 1. Rå , mens JW Ronja fikk en 3. Hare. Ringkampen ble vunnet av Vestfold/Buskerud, deretter Sørlandet og Telemark.
For neste års Ringkamp vil Årets Drever og- eller årets unghund fra VBD automatisk være kvalifisert til å delta.
 
Klubbmesterskapet på Ringerike:
Ble arrangert på Ringerike under SP – prøva til BHHK. Klubbmester ble i år , Svenningereds Cizzi til Jørn Inge Thomassen med 1 Ha og 103 poeng. Nr 2 ble Røygården’s Barnu til Torben Hedegart med 2+3 Ha og 101,7 poeng. På 3 plass Kungberget’s Furia til Jørn Inge Thomassen med 1 Rå og 88 poeng. Prøvens resultater ble utregnet etter landskampreglementet.
 
 
 
NM 2006:
NM i år ble arrangert av Buskerud/Vestfold Dreverring med Vestfold HHKsom tekniske arrangører. Arangementet gikk i Vestfold, nærmere bestemt Svarstad, 8 og 9 november.
For Vestfold/Buskerud Dreverring ble dette en suksess både som arrangement og økonomisk. Et overskudd på rundt 24000 kr, kommer godt med for ringen i framtida.
Her stilte det 5hunder fra vår ring. Stuttfots Pax til Torben Hedegart, Svenningereds Cizzi til Jørn Inge Thomassen, Røygården’s Bippi til Ronny Myklebust, Rino til Jan Willy Halvorsen og Härkilas Nivo III til Tom Gjerulfsen.
Resultatmessig etter 2. dag, var det Rino til Jan Willy Halvorsen som ble best av våre. Rino ble nr 3. Stuttfot’s Pax ble nr 5, Härkilas Nivo III nr 7, Svenningsereds Cizzi nr 12 og Røygården’s Bippi nr 16.
Årets NM vinner ble Bergeråsen’s Silka til Steinar Eriksen fra Østfold. Hun oppnådde 1.Rå+ 1.Ha begge dager.
 
Landskampen 2006:
1 desember 2006 gikk Årets Landskamp i Norge, nærmere bestemt Ørje i Østfold. Den ble arrangert av Dreverringen Østfold, med Østfold Harehundklubb som teknisk arrangør. Røygården’s Bippi til Ronny Myklebust og Härkilas Nivo III til Tom Gjerulfsen stilte til start fra vår ring. Resultatmessig ble Røygården’s Bippi til Ronny Myklebust best av de to med 2x2 Rå og en 7. plass totalt. Härkilas Nivo III oppnådde ingen premiering og endte på 13. plass. Vinner av årets landskamp ble Dølstuen’ Castor til Bjørn Arild Aalborg.
Lagmessig vant Sverige landskampen foran Norge og Finland.
 
Sportrening og sporprøver:
Det har i beretningsåret vært avholdt 8 kvelder til sporprøvetrening. Her kunne alle de som var interessert delta i en samlet trening/veiledning med sine hunder, før de evt ville gå opp til en sporprøve. Ansvarlige for treningen var Jørn Inge Thomassen og Kay R Olsen.
Sporprøvene i regi av BHHK, hadde hele 67 startende hunder dette året hvorav det var ca 40 drevere, noe som viste seg å være et overveldende antall. Dette er et viktig arbeid innen rasen, og vi vil fortsette med dette også til neste år.
 
DREVER.no
1. februar 2006 fikk vi våre nye nettside. Det er vel ikke annet å si at denne siden har vært en kjempesuksess. 18 februar i år ble det passert 100000 treff. Dette bare på 1 år og 2 uker.! Webansvarlig Kjetil Moland gjør også en meget god jobb, oppdateringene er raskt fremme. Websiden inneholder jo omtrent alt det en kan ønske seg som ”drevermann”. Opplysninger om ulike arrangement, hvordan bli medlem i en dreverring, bilder, resultater, ”live” oppdateringer fra store arrangement etc.
Vi kan vel ikke annet enn å konkludere denne siden som en kjempesuksess for dreverfolket.
 
Nye Champion-titler: Akka til Tom Thunberg og Hveemåsen’s Turi til Ole Kato Løvbugten oppnådde sitt norske utstillingschampionat under årest utstillinger i år. Akka er nå NDCH.Peik 20123/01 til Harald Frøysnes oppnådde det norske jaktchampionatet på 4 starter. Røygården’s Barnu til Torben Hedergart oppnådde det norske jaktchampionatet på årets ringkamp.
 
 
Kontigenten:
Kontigenten ble foregående år satt ned fra 250 – 175 kr.
 
Førstegangsstartende på en jaktprøve:
Vi minner igjen om at medlemmer som er førstegangsstartende med hunden sin,får refusjon av sin startavgift. ( tidligere styrevedtak ).
Styret i VBD oppfordrer alle de som i 2006 var førstegangsstartende, å gi beskjed tilbake til kasserer for refusjon av startavgiften.
 
 
Medlemstall 31/12-2006
Medlemstallet for Vestfold og Buskerud Dreverringvar pr 31/12-2006, ca 77medlemmer.
Oppgang på 2 medlemmer fra i fjor.
 
Årsberetningen 2006 er utarbeidet av sekretær, Tomas Østvang.
 
 
 
Referat Årsmøte i Vestfold/Buskerud Drevering 2007
 
Onsdag 21 februar, holdt VBD sitt årlige årsmøte.
Stedet var Østsiden JFF’s sitt lokale.
Kun 9 medlemmer var fremmøtt. Det skal nevnes at”årets influensa” var en hovedgrunn til det.
 
Formann ønsket velkommen. Ingen innvendinger på innkallelsen.
Ordstyrer ble valgt, Jørn Inge Thomassen.
Protokollfører: kasserer Roy Ørpen.
Årsberetningen ble lest opp.
Det ble gjort noen få bemerkninger, som ble justert med det samme.
Årsberetningen ble godkjent.
 
REGNSKAP:
Kasserer Roy Ørpen la fram regnskapet, som viste oss noen virkelig gode tall:
Året 2006 viste et overskudd på 21960 kr. Totalt viste saldoen 52214 kr.
Konklusjonen er at økonomien i VBD er meget god.
Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Regnskapet ble godkjent.
 
VALG:
Årets styret har bestått av :
Formann Jørn Inge Thomassen     ikke på valg
NestformannKay R Olsen            gjenvalg
SekretærTomas Østvang              gjenvalg
KassererRoy Ørpenikke               på valg
StyremedlemRonny Myklebust      ikke på valg
Varamann Svein Roger Thorsrud  tar ikke gjenvalg, Stian Hatland kommer inn
VaramannSvein Huse                    gjenvalg
 
Valgkomiteen:
Trond Ripel
Ulf Saasen
Stian Hatlandgår ut, Torben Hedegart kommer inn
 
Revisor: Hans Kristian Berg og Ole Kato Løvbugten
 
Innkomne forslag:
Det varkommet et forslag fra styret om å senke kontigenten fra 175-150 kr.
Dette ble enstemmig vedtatt.
 
 
 
Kåring av Årets Drever/unghund VBD i 2006:
Kun 2 hunder var påmeldt:
Røygården’s Barnu til Torben Hedegart og
JW Ronja til Silje Vonheim Olsen og Kay R Olsen.
 
Resultatet og vinner av Årets drever/unghund, VBD, gikk til
JW RONJA , eier Silje Vonheim Olsen og Kay R Olsen.
VI GRATULERER!!
De går videre til konkurransen Årets drever/unghund i Norge 2006. Det vil skje på årets landstreff. Resultatene derfra vil man kunne hente, når dette landstreffet finner sted.
 
Begge hundene er kvalifisert direkte til Ringkampen neste høst, dersom de har ønsker om å starte.
 
Tilslutt takker vi alle våre medlemmer for et fantastisk år for ringen vår.
 
Årsrapporten er utarbeidet av kasserer Roy Ørpen og sekr Tomas Østvang

 
 
Antall besøkende: 5411282 - Online: 34 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem