Referat fra rsmtet i Dreverringen Srlandet
Referat fra rsmtet i Dreverringen Srlandet, 2007.
 
rsmtet ble avholdt 05.03.07 klokken 1900 p Hvg Gjestgiveri. Det var 15 frammtte. I tillegg til de ordinre rsmtesakene, var det bevertning, lotteri og foredrag og lysbilder av Jan Tommassen.
 
  1. Innkallingen:
Innkallingen til rsmtet ble godkjent uten innsigelser.
 
  1. Dagsorden:
Dagsorden til rsmtet ble godkjent uten innsigelser.
 
  1. Ordstyrer:
Leder Bjrn Tnnessen ble valgt til ordstyrer.
 
  1. rsmeldingen:
rsmeldingen for 2006 ble lest opp. Det ble kommentert en feil i resultatene som var referert fra NM, ellers ingen innsigelser. Det var stor aktivitet p utstillinger og jaktprver i 2006, og det ble mange flotte resultater.
 
  1. Regnskapet:
Regnskapet for DRS ble referert, vist frem og godkjent. Det er n 3590,32kr i kassa, en nedgang p etpar hundre fra ret fr. Regnskapet for NDR ble det informert om, og de som var interesserte kunne lese dette.
 
6.Innkommne forslag:
 
Styret foreslo viderefre kontingenten p 175kr. Dette ble vedtatt.
 
7.rets drever/unghund:
 
Det ble foretatt en forelpig kring av rets drever og rets unghund p grunnlag av innmeldte resultater.
 
rets drever:
 
Vivvi Dagfinn Pedesen
 
rets unghund:
 
Finnelias Arkan Stian Benny Buflaten.
 
 
8.Valg:
Det var ikke innkommet noen innstilling fra valgkomiteen. Flgende styre ble valgt:
 
Formann: Stian Benny Buflaten
Nestformann: Jan Willy Halvorsen
Sekretr: Kjell Terje Hgeland
Kasserer:  Frank Rrvik
Styremedlem:  John Terje Landsverk
Vara: Dagfinn Pedersen
Vara:  Rolf Andersen
 
Revisor: Karl Jakob Hvik
Vara: Asbjrn Follers
 
Valgkomite: Geir Raen
                   Olav Skeivoll
                    Petter Fredriksen
 
Utsendinger til NDR:
 
Stian Benny Buflaten
 
Jan Willy Halvorsen.
 
Bjrn Tnnessen gav seg som formann i r, etter mange r som leder av DRS. Vi takker for god innsats for srlandsdreveren.
 
 
Asbjrn Follers/sekr.
 
Antall beskende: 5411310 - Online: 39 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem