RSBERETNING FOR DREVERRINGEN STLANDET
DREVERRINGEN STLANDET
 
RSBERETNING FOR 2006
 
1.Generelt
 
Beretningen gjelder for perioden 26.feb2006 til 1.mars 2007.03.01
 
2.Medlemmer
 
pr 31.12. har ringen 51 medlemmer
 
3.Administrasjon
 
ringen har vrt ledet av Bjrn A Aalborg med Morten Skjls som nestleder, Thore Halle som kasserer og Cecilie Sundtveten som sekretr.
 
4.Styret.
 
har besttt av: LederBjrn A Aalborg
 
nestleder Morten Skjls
 
kasserer Thore Halle
 
sekretr Cecilie Sundtveten
 
styremedlem Kjell Moen
 
varamedlem Tore Sander
 
varamedlem Ole Lund
 
 
5.Mter.
 
det er avholdt 1 medlemsmte og 2 styremter i beretningsperioden.
Styremedlemmene har ellers hatt jevnlig kontakt pr. telefon.
 
6.Revisorer
 
Roy Sandbekkbrten og Kre Holmen med Thoralf Hoel som varamann.
 
7.Valgkomite.
 
har besttt av Ole Chr Bjrnerud, Glenn E Sparby og Bjrn Lybekk.
 
8.Norsk Dreverring
 
Bjrn A Aalborg har representert DR.
 
9.Klubbkamp.
 
mot vrmland dreverklubb den 13.november Hedmark HHK som teknisk
arrangr. DR vant klubbkampen 102 poeng mot vrmlands 89 poeng.
Beste hund ble Shiba til Gunnar Lund med 1+1 r og 161 poeng.
 
10.Sammlinger/treff
 
rets samling ble lagt til Morokulien den 26 og 27 mai i samband med
Vrmland dreverklubb sin utstilling.
 
11.De Nordiske jakt og fiskedager.
 
Bjrn A Aalborg, Ole Lund og Morten Skjls representerte DR.
12. Kontingent.
 
Styret foreslr kontingenten uforandret (175.-).
 
13.konomi.
 
er fortsatt regne som godt. Det vises ellers til rsregnskap fra kasserer.
 
Eidsvoll 1.februar 2007
 
Bjrn A Aalborg Leder
 
REFERAT
rsmte i stlandet dreverring
 
Torsdag 1. mars holdt DR sitt rlige rsmte p Sanngrund Camping.
Det var 19 medlemmer tilstede. Noe vi ser oss fornyd med,
 
Leder Bjrn A Aalborg nsket velkommen . ingen innvendinger p innkallelsen. Ordstyrer ble valgt, Kjell Moen.
 
rs beretningen ble lest opp, med en bemerkning, p medlems tallet som er 51 medlemmer.
rs beretningen ble godkjent.
 
Regnskap.
Kasserer Thore Halle la fram regnskapet som er revidert og funnet i orden.
Regnskapet ble godkjent og hadde en beholdning p Kr 184991,-
Og en vare beholdning p ca 10.000,-
 
Valgresultat 2007
 
Leder Kjell Moen
Nestleder Morten Skjls
Sekretr Stian Bjrnerud
Kasserer Thore Halle
Styremedlem Bjrn A Aalborg
 
Varamann Tore Sander
Varamann Ole Chr Bjrnerud
 
Valgkomite: Glenn Espen Sparby, Espen Zahlin og Leif Nordli
 
Revisorer: Roy Sandbekkbrten, Kre Holmen og vararevisor Thoralf Hoel.
 
Innkomne forslag.
 
1.det var kommet inn ett forslag om direkte medlemskap til NKK.
Styret skal ta saken videre til NDR
 
2.forslag om sammensling av Hedmark/Opland dreverring og stlandet dreverring. Noe som ble vel mottatt av medlemmene.
 
Kring av rets-drever.
 
rets drever ble N S DCH Hrkilas rko til Kre Holmen
 
rets unghund ble Mira II til Morten Skjls.
 
Gratulerer begge to!
 
 
Sekretr
Stian Bjrnerud
 
Antall beskende: 5411300 - Online: 37 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem