Referat Styremte 2022
> Referat styremtet NDR 5
Referat styremtet NDR 5

 Referat Styremøte NDR 5.5. 2022

Møtet ble avholdt på Teams
 
Tilstede:
Torbjørn Haugen Leder
Kjetil Bakke Nestleder
Bård Aamot Økonomiansvarlig
Randi Holmelid Sekretær
Odd Egil Raugstad
Børre     Vara
 
Referat fra forrige møte. 
Kim Aalund er valgt inn i avlsrådet
Jobber videre med løsning for hjemmesidene
RS
Torbjørn referer fra RS
Ingen kontroversielle saker
Foredrag om arvbarhetsanalyse ligger ute. Randi publiserer dette på some.
 
Revisjon av jaktprøveregler.
Enighet om at det bær brukes en modell med DM som uttak til NM
Det diskuteres videre ang hvilken poengskala som skal benyttes. 
Komiteen skal ha nytt møte uka etter landstreffet.
 
Landstreff og årsmøte
Vestfold/Buskerud dreverring har alt under kontroll ang arrangementet.
Randi tar imot påmeldingene til raseparaden
Torbjørn klargjør og legger fram årsberetning på årsmøtet.
Bård klargjør regnskapet.
Randi kontakter valgkomiteen og hører hvordan arbeidet med nytt styre ligger ann.
Torbjørn regner ut hvem som skal motta premier for årets hund og unghund.
Torbjørn regner ut hvem som blir tatt ut til Nordisk
Det bestilles championatskjold til dem som har meldt sin interesse
Vi legger premieutdelinger til slutten av møtet for at flest mulig skal bli værende til møteslutt. 
 
Landstreff.
Komiteen jobber bra og har kontroll på fremgangen i arbeidet.
NDR sender ut invitasjon og inviterer til møte for deltakerland i forkant av prøven.
Arrangørklubb kan søke økonomisk støtte av NDR. Tidligere har det blitt søkt om og gitt 10000 i støtte. Det har blitt søkt om 25000 i garanti. Randi formidler til arr.komiteen.
 
evt. 
Ønske om refusjon for deler av reiseutgiftene for arrangement som styremedlemmer må delta på. 
 
 
Antall beskende: 6950545 - Online: 21 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem