Referat fra rsmte i Srlander Dreverring 2019

 Årsmøte Dreverringen Sørlandet

Møtereferat
26.04.19
Årsmøte i Dreverringen Sørlandet ble startet k1.18.00 på 26.04.19 på Egon Sørlandsparken av Thomas Vesterhus.
Til stede
Thomas Vesterhus, Morgan Lee Lehne, Odd Egil Raugstad, Morten Åsen, Erik Vågsnes
Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble enstemmig godkjent som distribuert.
Godkjenning av møtereferater
Møte referat fra forrige møte manglet og ble derfor for ikke diskutert
Åpne problemer
1.        Årsberetning mangler for sesong 2018/2019. Leder: Thomas Vesterhus har ansvaret for at noen skiver Årsberetning og får lagt ved Årsmøtereferat og dokumentert sammen med årets aktiviteter.
2.     Økonomi: Klubben har pr.31.12.2018 en positiv likviditet på 16350,00 NOK
3.     Info Landstreff: Klubben har vedtatt at vi skal være ansvarlig for å avholde Landstreff i Norges Dreverring. Dette avholdes i forbindelse med utstillingen til Aust Agder Harehunds utstilling på Rød 17.08.2019.
Retningslinjer for arrangør av landstreff for Dreyer ble gjennomgått i detalj. Folgende punkter må jobbes videre med.
·         Mulighet for overnattingsplass for deltagere må diskuteres videre. Morten Åsen er ansvarlig for å få bekreftet hvor mange hytter Rød Camping har ledige. Thomas har ansvaret for å avgjøre om vi trenger å reserver flere ledige hytter på nabo camping.
·         Detaljert program for Landstreff: Det ble laget et program, men det må kvalitetssikres mor NDR i forhold til klokkeslett. Thomas har ansvaret for å fulllfore program og oversende til Web og FB ansvarlig i løpet av uke 18. Program må publiseres så raskt som mulig. Program og invitasjon må ut på Web og alt av sosiale medier som har med Drever
·         Informasjon til den lokalringen som arrangerer Landstreff må publiseres sammen med program. Thomas er kontaktperson for dette treffet.


4.      Info: NDR. Thomas informerte om diverse interne endringer i NDR og status fra styrets leder
 
5.      Valg: Leder og varamedlemmer pa valg. Nytt styret ble:
Leder: Thomas Vesterhus
Nest leder: Morgan Lee Lehne
Kasserer: Tina Dyrstad Fossdal
Sekreteer: Rolf Erik Hageland
Styre Medlem: Odd Egil Raugstad
Styre Medlem: Erik Vagsnes
Vara Medlem: Glenn Efteland
Vare Medlem: Ronnie Urdal
Vara Medlem: Morten Asen
Nye Very i Ringen
·       Webansvarlig og kontakt person: Odd Egil Raugstad
·       Facebook ansvarlig: Morgan Lee Lehne
6.     Ønsker til aktiviteter ringen skal drive med: Ringen skal kåre årets Jakt hund og Årets utstillingshund. Medlemmene er selv ansvarlig for å sende inn resultater til ringen innen utgangen av februar. NM reglene for poeng blir brukt for å kåre vinner. Vinneren får en håndmalt tre tallerken fra klubben med årets vinner og ringens logo.
7.     Eventuelt:
·         Bakkeskogen’s Tulla til Odd Egil Raugstad ble kåret til årets hund i dreverringen Sørlandet. Han skal få utdelt en premie fra ringen. Thomas er ansvarlig for å fikse dette.
·         Det blir stilt krav til vervene i klubben. Har man et verv må man ta ansvar og gjøre sine oppgaver.
·         Det ble diskutert om ringen skulle sende innspill til nyc regler og kriterier for utstilling. Generalforsamlingen var enige om at vi ikke skal komme noen innspill, da gruppen var såpass uenig at vi ikke har grunnlag for å komme med innspill.


Videre saker som må følges opp:
1.      Årsberetning: Ansvarlig: Thomas Vesterhus.
2.     Overnatting Landstreff — Ansvarlig: Thomas Vesterhus
3.    Program Landstreff: Ansvarlig: Thomas Vesterhus
4.    Informasjon om arrangør Landstreff: Thomas Vesterhus
5.    Info Landstreff Web: Ansvarlig Odd Egil Raugstad
6.    Info Landstreff Facebook: Ansvarlig: Morgan Lee Lehene
7.     Trofe/premie Årets hund 2018/2019 Ansvarlig: Thomas Vesterhus
8.     Profilering av klubben. Thomas sjekker pris for jakker/skjorter med logo
Saksliste for neste mote
Landstreff 2019: Har vi alt på plass.
1.   Program.
2.   Lokaler.
3.   Rigg Telt/stoler/bord.
4.   Mat/bevertning.
5.   Profilering.
6.   Arbeidsfordeling generelt.
7.   Ansvarlig for raseparade.
8.   Overnatting.
9.   Deltageroversikt.
Møte hevet
Tekstboks:  Tekstboks: Referat sendt av:	Erik Vågsnes 2' 7Tekstboks: Godkjent av:Møtet ble hevet kl.21.30 av Thomas Vesterhus.
 
Antall beskende: 6523070 - Online: 18 - Sist oppdatert: 18.09.2022 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem