Mte 28.01.2018, Gardermoen

 Referat fra møte i avlsrådet for drever 28.01.2018

Møtested: Gardermoen

Tilstede;

Anne-Margrethe Tangen, Torbjørn Haugen og Øyvind Hårstadhaugen.

 

1.      Hannhundliste

Denne høsten har det vært bra innsøking til hannhundlista. Enkelte hanner har allerede ett eller flere kullsøsken på lista, men avlsrådet ser ikke dette som noe hinder for å ta inn flere. En øvre grense for antall avkom etter kull/helsøsken ble diskutert, men det ble ikke konkludert på dette foreløpig.

Hannhunder som fyller 10 år i løpet av 2018 blir nå strøket fra hannhundlista.

Når det gjelder hannhunder som ikke står på lista, men som ellers tilfredsstiller våre krav når det gjelder premiering, antall avkom og helse, vil bruk av disse (etter tispeeiers ønske) kunne anbefales/godkjennes. Avlsrådet vil forholde seg til hannhundlista når vi foreslår hanner til tispeeiere.

 

2.      Gjenparringer

Avlsrådet får av og til forespørsler om gjenparringer. Med den smale avlsbasen vi har, er det ikke ønskelig med gjenparringer. Avlsrådet anbefaler eller godkjenner ikke gjenparringer under noen omstendighet.

 

3.      Håndtering av forespørsler om bruk av svenske hanner

Avlsrådet er positive til bruk av svenske hanner. Dersom det foreligger skriftlig godkjenning fra det svenske avlsrådet, anbefaler/godkjenner også vi slike kombinasjoner. Hvorvidt det er vi eller tispeeier selv som skal ha kontakt med det svenske avlsrådet ble diskutert. En direkte kontakt kan være å foretrekke. Dette avklares med Anders Andersson.

4.      Innavlsgrad

Avlsrådet for drever har fra tid til annen fått kritikk for at den gjennomsnittlige innavlsgraden har vært for høy. Status p.t. på planlagte og gjennomført parringer er ca 1,37% i gjennomsnitt, noe vi mener er helt greit.

5.      Revisjon av jaktprøveregler

NHKF har nedsatt en komité som skal jobbe fram en mindre revisjon av jaktprøvereglene frem mot 2019.

Komiteen har nå sendt ut nytt høringsutkast. Dette kom så kort tid før møtet, at vi ikke rakk å sette oss inn i det nye utkastet. Høringsfrist er i juni 2018, og vi kommer til å se nærmere på dette før den tid.

 

 

6.      Årsrapport for 2017

Fristen for innsending av rapport er 31.01.18. Vi gjennomgikk rapportskjemaet, og fordelte oppgaver slik at vi er i rute.

 

7.      Eventuelt

Flere har ytret ønske om at det innføres et avlsdiplom i Norge. Avlsrådet er positive til dette, da det kan motivere flere prøvestarter. Vi kommer til å se nærmere på dette fram mot landstreffet, og tar gjerne en diskusjon rundt kriterier for dette i plenum.

Avlsrådet har fått forespørsel om vi kunne tenke oss å bidra til gjennomføring av et forskningsprosjekt som går på studie av hjertestørrelse på drever. Dette er et samarbeid mellom veterinærer under utdannelse til hjertespesialister, NMBU og Royal Veterinary College i London. Dette har vi meldt tilbake at vi ønsker å bidra til, og mer informasjon om prosjektet og gjennomføringen av studien kommer snart.

 

 

Ref: Øyvind Hårstadhaugen

 
Antall beskende: 6950595 - Online: 32 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem