Avlskonferanse Sverige 2016

 Avlskonferanse for drever i Sverige

Ref: Øyvind Hårstadhaugen

Svenska Dreverklubben arrangerte avlskonferanse i forbindelse med årets DS i Tällberg. Det norske og det finske avlsrådet var begge invitert til å delta.

Fra Norge deltok Ole Lund og Øyvind Hårstadhaugen.

Det var varierte tema som ble tatt opp under konferansen;

-        gjennomgang av lister

-        arbeid med RAS

-        praktisk avl

-        lungeødem – hva vet vi og hva kan vi gjøre?

-        forsikringsdata (har vi en frisk rase, og hva er risikoen?)

-        utviklingstrekk framover

Gjennomgang av lister

Listene, som også er presentert i årboka for 2016, ble presentert og gjennomgått. I tillegg ble annen statistikk vist. Svenskene har en imponerende datamengde fra mer enn 70 år tilbake som gir svært god innsikt i rasens utvikling.

 

Arbeid med RAS

Den svenske RAS skal i løpet av 2016 revideres. Gjeldende RAS er fra 2012, og vil nok få enkelte justeringer. Både Finland og Norge presenterte kort sine RAS’er. Den finske er nylig godkjent, mens den norske er gjeldende fra 01.01.2014. Registreringstallene i alle land viser en svak positiv trend, men med 1154 nyregistreringer totalt og en betydelig flyt av så vel avlsdyr som valper mellom landene, er det et sterkt felles ønske om enda tettere samarbeid mellom klubber/ringer og avlsråd. Det er et sterkt ønske om å redusere antall avkom pr hanne, og heller få unge lovende avkom etter gode nedarvere tidlig i avl. I Sverige blir en hannhund tatt opp til vurdering når den har fått 5 kull, eller 25 avkom. I utgangspunktet er det ingen krav/anbefaling p.t om at en unghund skal være merittert før den tas inn i avl. Dette vil antagelig komme inn i RAS nå, med krav om utstillingsresultater (VG) samt jaktprøveresultat (1.rå).

Finland har allerede innført registeringssperre, mens dette er under vurdering i Sverige. Også i Norge er dette et alternativ vi vurderer, dersom anbefalingene fra avlsrådet ikke følges. I Sverige snakkes det varmt om et felles nordisk tak på 125 valper. Hunder som har avlet mye i ett land, for så å selges og registreres på nytt i et annet land ble nevnt spesielt.  

Praktisk avl

Avlsdata på skk.se ble også tatt opp. I likhet med DogWeb, kan det her lages fiktive stamtavler med bl.a. innavlsgrad for svenskregistrerte hunder. Anders Andersson lager også egne fiktive stamtavler med lungeødemtilfeller på begge sider. Dette kan være til stor hjelp for å unngå «mange» tilfeller på begge sider i de første leddene.

 

Lungeødem

Når det gjelder lungeødem, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Agneta Egenvall jobbet med temaet på 1990-tallet, og var invitert til konferansen for å snakke om den forskningen som den gang ble gjort. Dessverre tok pengene slutt og Agneta fikk nye oppgaver, uten at de kom til bunns i saken. Det er fortsatt den eneste «forskningen» som er gjort. Enkelte linjer viser høyere risiko for forekomster, men det er samtidig mye som kan gjøres forebyggende, bl.a. med fôring under jaktdagen og ikke minst det å holde igjen på unge hunder som ikke er ferdig utvikla.

 

Er dreveren en sunn rase?

Egenvall hadde også med statistikker fra Agria som viste rasens helserisiko sett opp mot alle andre raser. Denne viser at rasen i det store og hele er friskere enn gjennomsnittet. Av sykdommer, er det spesielt på luftveier dreveren er mer utsatt. Når det gjelder dødsfall, er det ikke overraskende at dreveren er mer utsatt. Som brukshund, er den naturligvis mer utsatt for påkjørsler (som den med høyest dødsårsak) samt drukning og andre akutte skader.

Vi takker Svenska Dreverklubben for invitasjonen, og håper at det også i fremtiden vil bli arrangert avlskonferanser selv om Kjell Andersson opplyste at dette var hans siste. Et nært og godt samarbeid mellom landene er svært viktig for å drive vår enestående rase fremover.

En del av det gjennomgåtte materiellet finner dere på SDKs hjemmeside: http://www.svenskadreverklubben.se/avel/avelsnytt/

 
Antall besøkende: 6950543 - Online: 19 - Sist oppdatert: 22.07.2023 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem