Årsberetning Telemark Drever Ring 2016

Årsberetning for Telemark Drever Ring 2016

Styret i 2016

Leder:                           Kjetil Bakke

Nestleder:                      Ola Petter Brennhovd

Kasserer:                       Stefan Pettersen

Sekretær:                       Kenneth Johnsen

Styremedlem:                 Jørn Aamand

Styremedlem:                 Anders Kristian Asdal


1. Vara:                         John Bærø

2. Vara:                         Jon Trygve Kleven

Revisorer:                       Rune Rippel og Hans Olav Langeland

Valgkomite:                     Lars Omdal og Tom Lagesen

 

På valg 2016: Leder , sekretær, styremedlem og varamedlem.

Årsmøtet:

Årsmøte ble avholdt på Kleppseter Gård, Bamble. Det var 25 medlemmer som hadde møtt opp. 

 

Medlemsmøter:

Det har ikke vært noe offisielt medlemsmøte i 2016. 

 

Styremøter:

Telemark Drever Ring har i beretningsåret avholdt 3 styremøter.

 

Landstreff:  

Blei i år avviklet av Telemark Drever Ring ved Vestfold Harehund klubbs utstilling på Vindfjelltunet. Her hadde vi utrolig bra fremmøte, på utstillingen hadde vi over 40 påmeldte drevere, Styret er fornøyde med et bra gjennomført arrangement, Styret takker Siw Bengtsson for flott utført bedømming.

BIM        : River Race Capello, Tom Lagesen

BIR         : Bakkeskogens Zenta, Øyvind Hårstadhaugen

 

Ringkampen/Klubbmesterskap 2016:

Ringkampen i år ble avlyst da Sørlandet ikke har ring lenger.

NM 2016: Skulle vært arrangert av Buskerud Harehund klubb men pga store snø mengder blei det avlyst 

Landskampen 2016:

Blei arrangert i Finland. Vinner blei i år blei Haresporets Nix-Nikita til Fin Hvalsbråten. Styret gratulerer med Nordisk Mester.

 

DREVER.no

En nettside som fortsatt brukes mye, og som oppdaterer mesteparten av det som skjer i drevermiljøet. 

Web – ansvarlig: Kenneth Johnsen

Nye Champion-titler:

N SE JCH Tajm Choko til Jørn Aamand

NJCH Kräftjagerens Brisco til Anders Kristian Asdal

N SEJCH Lyngdølens Bella || til Kjetil Bakke

N SEJCH River Race James til Ola Brennhovd

Kontingenten:

Kontingenten for kommende år ble holdt uendret på 200kr. 

Førstegangsstartende på en jaktprøve:

Vi minner igjen om at medlemmer som er førstegangsstartende med hunden sin, får refusjon av sin startavgift. ( tidligere styrevedtak ).

Styret i TDR oppfordrer alle de som i 2016 var førstegangsstartende, om å gi beskjed tilbake til kasserer for refusjon av startavgiften.

Medlemstall 31/12-2016

Medlemstallet for Telemark Dreverring var pr 31/12-2016 58 medlemmer.

Dette er en økning fra i fjor.

 

Årsberetningen 2016 er utarbeidet av sekretær, Kenneth Johnsen. 

 
Antall besøkende: 5565709 - Online: 14 - Sist oppdatert: 03.03.2021 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem