Kriterier for uttak til Nordisk Mesterskap

I Nordisk Mesterskap deltar 4 hunder fra hvert av landene Norge, Sverige og Finland.  Arrangementet rullerer mellom landene.  Uttak av hunder gjøres på grunnlag poeng basert på jaktprøver sesongen før mesterskapet. 

 

Kun resultater fra Norge inngår i poengberegningen.

 

For å kunne bli tatt ut til Nordisk Mesterskap gjelder følgende:

·         Hovedeier av hunden må ha betalt medlemskap i NDR og en harehundklubb både når resultatene oppnås og når resultatene meldes inn til NDR. (Det er ikke tilstrekkelig å «kun» være medlem i NDR).

·         Resultatene skal være innmeldt til norskdrever@gmail.com innen 1.mai.

·         Innmelding sendes på eget skjema.

·         Påmeldingsavgift på 1500 kr betales til konto 1503 88 89637 før innsending av skjema. Beløpet refunderes etter samme regler på andre prøver – dvs hvis hunden ikke blir blant de 4 som får delta, hvis hunden må trekkes med veterinærattest eller hvis hundefører blir syk.

·         Vedlagt påmeldingen skal det være dokumentasjon for alle oppnådde resultater, dokumentasjon på betalt medlemskap i NDR og en harehundklubb når resultatene er oppnådd og når resultatene meldes inn. 

Ø  Jaktprøver dokumenteres med utskrift fra DogWeb.

Ø  Tilleggsloser dokumenteres ved jaktprøveprotokoll som kan lastes ned fra www.nhkf.net/index.php/jaktproveresultater.

Ø  Medlemskap i NDR og harehundklubb bekreftes fra «Min Side» på NKK.

·         Påmeldinger med manglende dokumentasjon kan forkastes av styret.

 

Ellers minner vi om at de som deltar på Nordisk Mesterskap er representanter for NDR. Dette er «vårt» arrangement, i motsetning til f.eks. NM. Styret forventer derfor at de som melder på hunder er lojale ovenfor organisasjonen – dvs til enhver tid følger de vedtekter og retningslinjer som gjelder både for NKK, NHKF, NDR og Avlsrådet for drever.

 

Poengberegning

Lospoeng beregnes etter tabellene under, og maksimalt 2 premieloser hver dag teller.

 

SP

Losdyr

1. premie

2. premie

3. premie

Hare

24

12

6

Rev

18

9

5

Rådyr / Hjort

16

8

4

 

ÅP

Losdyr

1. premie

2. premie

3. premie

Hare

22

11

5

Rev

16

8

4

Rådyr / Hjort

14

7

4

 

Resultater på ÅP skal være oppnådd med forskjellige dommere. Resultater på SP teller selv om samme dommer tidligere er tildelt på ÅP eller annen SP. Er en dommer tidligere tildelt på SP, teller imidlertid ikke senere starter på ÅP med denne dommeren.

 

De 4 første startene i prøvesesongen inneværende år inngår i uttak til Nordisk Mesterskap sesongen etter. Dette gjelder uansett resultat. Det betyr at starter med 0 (ikke premielos) skal telle med. 

 

Har hunden færre enn 4 starter teller alle.  Har hunden fler enn 4 starter teller ikke start nr 5, 6, osv. Unntaket er (som beskrevet over) når det i de 4 første startene er benyttet samme dommer er på:

1.      2 eller flere ÅP. Da teller kun første start på ÅP med denne dommeren.

2.      SP først og ÅP etterpå. Da teller kun start på SP med denne dommeren.

 

Alle resultater summeres, og total poengsum danner grunnlag for rangering av hundene. Ved poenglikhet går yngre foran eldre. Ved fortsatt likhet (dvs hunder født samme dag) foretas loddtrekning.

 

Styret NDR (08/2-2022)

 

 
Antall besøkende: 7245267 - Online: 27 - Sist oppdatert: 27.05.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem