Regler for årets Drever

 Årets hund i NDR i 2016-17.

Det ble på landtreffet besluttet at vi skal ta opp igjen kåring av årets hund og årets unghund. Vi har utarbeidet regler for kåring av årets hunder i NDR 2016-17.Styret i NDR har besluttet at vi bruker reglene som står her for kåring av årets hunder denne sesongen. Det vil bli arbeidet med at vi får felles regler for kåring av årets hunder i lokalringer og NDR. (Årsmøtesak til lokalringene)

Hunden som skal være med i kåringen må være eid av ett medlem i NDR. Medlemskap må være betalt når resultatene oppnås. Resultatene skal være innmeldt til sekretær innen 1 april 2017. innmeldingen skal innholde informasjon om oppnådde resultater. Som unghud regnes hunder som er under 24 måneder 01.01 2017.

Årets hunder kåres på grunnlag av resultater fra jaktprøver, utstilling og ettersøksgodkjenning i løpet av kalenderåret 2016. Jaktprøveresultatet følger jaktprøvesesongensesongen 2016-17(Sep til feb)

Regler:

Vi bruker NM-tabellen for beregning av lospoeng. 

 

1.pr.

2.pr.

3.pr.

Hare

24

12

6

Rev

18

9

4

16

8

4

 

De 2 beste losene pr. dag gir poeng. Disse summeres over alle starter, resultatene skal være oppnådd med forskjellige dommere. Hvis samme dommer er tildelt på SP prøve vil resultatet være med i beregningen.
Summen divideres på antall starter. Dette gir gjennomsnitt lospoeng pr start. Er antall starter mindre enn 3 divideres allikevel på 3. ( Dvs. at minst 3 starter gir best uttelling.)

Tillegg for beste utstillingsresultat:

Good:

2 poeng

Verygood:

3

Excelent:

4

Excelent

M/Cert/CK

6

 

Tillegg for godkjent som ettertsøkshund: 5 poeng (Gjelder kun unghund)

Summen av disse resultatene gir konkurransepoengene i kampen om Årets hund og Årets unghund. 

Ved poenglikhet går yngre foran eldre. Ved fortsatt likhet blir de som har lik poengsum tildelt tittelen. 

 

Styret

 
Antall besøkende: 4488047 - Online: 63 - Sist oppdatert: 17.02.2019 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem