NM 2010

 NM Småhund 2010

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 

 

NM Småhund arrangeres i år av Buskerud Harehundklubb (gå inn på linken for dreiebok og resultater + info), i sammarbeid med Dreverringen Vestfold / Buskerud.
Torsdag 25. og Fredag 26. november 2010
 
Stamkvarter for NM 2010 er på Lampeland Hotell. www.lampeland.no
 

Resultater nederst på siden!!! 

 
Startkontingent: 600,- kr/dag
Påmeldings- og betalingsfrist: 1. november
(Husk å melde på begge dager, et skjema pr dag)
Kontonr: 1202.40.11397 Merk innbetalingen med: NM småhund, hundens reg.nr og navn.
Påmelding sendes: Kay Roar Olsen, Langrand 25, 3055 Krokstadelva, mob: 97795274
Påmeldingskjema og andre opplysninger fås samme sted.
 
Dommer/terengansvarklig: Birger Steen
Prøveleder:   Anne Marit Olsen
Nkk `s representant :  Ingard Hære 
Sponsoransvarlig BHK Mai Britt Aasane Bottegård, Sponsoransvarlig VBD Jørn - Inge Thomassen
WEB ansvarlig VBD Anders Thorrud.
 
 
     Deltager liste Nm Småhund 2010
 
 
 
 
 Rase: Navn:                            Reg nr: Fødtt: Eier:

  

Drever NMSP 07 Nj(D)CH SJCH JW Jana 20318/06 23.07.06. Espen Kerim og Arild Hestås

Drever NSJCH Kungbergets Furia   S312010/02 27.04.02.   Jørn Inge Thomassen

 

 

Drever NDCH Fant     00667/04 04.08.03.      Jørn Aamand

 

Drever NSJCH Blixen       17088/03        31.08.03.     Rune Hedegart

 

 
Drever NSJCH Linnebackens Zenta S23591/04 08.03.04.   Thomas Johnsen
 
 
Drever NJCH Skogstigens zorro S32311/04 08.04.04. Ole J og Steen Henriksen
 

 Beagle NJCH Carnelian`s Aramis Otto19156/04 17.06.04. Bjørnar Tønnesen

 

 
Drever NJCH Stuttfot`s Sandy 06621/05  10.04.05. Gjermund Lie
 

 Drever NSDCH Stuttfot`s Silva 06620/05  10.04.05. Thorben Hedegart

 

 
Drever NSJCNUCH NMSP 09 Tanja 10830/05  20.04.05. Kjetil Bakke
 
 
 
Beagle    NFJCH MS Hugin NFJCH MS Hugin 19661/01 18.07.01. Frank Tveiten
 
Drever NSJCH JW Ronja 15129/05   08.05.05.   Kay R Olsen /Silje V Olsen
 
 
Drever NORDUCH NJCH Brynsåsen`s Vicky12867/05 25.05.05. Finn Hvalsbråten

Drever NSJCH NVCH Uto Quinto 21549/05 10.06.05. Roy Ørpen

 

 
Drever NDCH Hærkilas Zackie I        S55187/05       30.07.05. Pål ,Anders og Odd Å Stakkeland
 

Drever NJCH Eggekollens Odin 18901/05 08.07.05. Ulf Saasen

 

 
Drever NJCH Hveemåsen`s Aya 23114/05 08.09.05. Bjørn Ekre
 
 
Beagle NDCH Tass                01542/07 23.05.06. Ole Erlend Sansdmark
 
Beagle NJCHSUCH Tyribergets Trym 11943/06 25.05.06. Gustav Rogstad/Elin magnusen
 
Drever NSJCH Tinka                 20320/06   23.07.06. Terje Korsmo
 
 
 

 Sponsorer:                                                                               Kennelsponsorer:

 

 

Bertel O. Steen Buskerud AS                                           Stuttfot`s Kennel v/Torben Hedegart                                                                                                                         

Romerike Maskin AS

Buskerud Næringsmegling AS                                  Eggekollens's Kennel v: Jørn I Thomassen

Friluftsmagasinet AS

Jerven

Dog Walker

Jarles Jakt og Våpen

Sundwind A/S

Helges Jaktservice

LABB Hundefor

Bergans

XXL

 

 Resultater 1 dag

 
101
N S JCH N UCH NMHSP-09 Tanja 10830/05, 20/04-2005, Rød/Hvit, Drever E: Bakke, Kjetil O: Martinsen, Jan
W, 2150 Årnes, Norge (SUCH SJCH Gäddegårdens Stej - Härkilas Neva I I) Fører: Bakke, Kjetil
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
77
1 Rå, 1 Hare
16+24
117
5
 
 
 
 
 
Dommer Ingard Hære dag 1
Dommer dag 2 Audun Ekeberg
 
102
N J(D)CH Hveemsåsen's Aya 23144/05, 08/09-2005, Trefarget, Drever E: Ekre, Bjørn O: Bakkely Jan Ingar,
2848 Skreia, Norge (Timm - N S JCH Dølstuen's Bixi) Fører: Ekre, Bjørn
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
69
1 Rå
16
85
14
 
 
 
 
 
Dommer Dag Mosengen Dag 1
Dommer Tomas Østvang Dag 2
 
103
N SE JCH N SE UCH Stuttfot's Silva 06620/05, 10/04-2005, Rød/Hvit, Drever E: Hedegart, Torben O: Hedegart
Torben H Og Morten, 3618 Skollenborg, Norge (NORD JCH N S UCH Stuttfot's Pax - N VCH N JCH
Røygården's Barnu) Fører: Hedegart, Torben
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
67
1Rå,+ 1 Rå
16+16 =32
99
10
 
 
 
 
 
Dommer Jan W Halvorsen Dag 1
Dommer Tore Reistad Dag 2
 
104
N S JCH Blixen 17088/03, 31/08-2003, Rød/Hvit, Drever E: Hedgart, Rune O: Thorsø, Robert, 7718 Steinkjer,
Norge (N J(D)CH Balder - Vømmølfjellets Eyla) Fører: Hedgart, Rune
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
68
1 Hare + 3 Hare
24+6=30
98
11
 
Stiller ikke dag 2 pga skade
 
 
 
Dommer Svein O Steen Dag 1
 
105
N S JCH Skogsstigens Zorro S32311/2004, 08/04-2004, Trefarget, Drever E: Henriksen, Ole Jørgen Og Sten
O: Karlsson Henrik Og Olsson Marianne, Sverige (NORD INT UCH NV-00 S JCH NORDV NV-KBHV-99 SUCH
SU SJCH Ödrevets Bisse - S VCH S N JCH S UCH Skälvarås Äcka I) Fører: Henriksen, Sten
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
64
1 Hare + 2 Rå (78 min)
24+8+3,6=35,6
99,6
9
 
 
 
 
 
Dommer Rolf Syvertsen Dag 1
Dommer Svein R Thorsrud Dag 2
 
106
NORD UCH N S J(D)CH Brynsåsen's Vicky 12867/05, 25/05-2005, Rød/Hvit, Drever E: Hvalsbråten, Finn O:
Bakkestuen Geir, 2344 Ilseng, Norge (INT N S UCH N JCH RR NV-08 Haresporet's Nix-Harry - N JCH
Mossfallets Bessy) Fører: Hvalsbråten, Finn
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
59
2 Rå + 2 Rå (63+61min)
16+0,8=16,8
75,8
19
 
 
 
 
 
Dommer Torleif Hole Dag 1
Dommer Dag 2 Jan W Halvorsen
 
107
N J(D)CH S JCH Linnebackens Zenta S23591/2004, 08/03-2004, Tricolor, Drever E: Johnsen, Thomas O:
Magnusson, Erling, Sverige (Linnébackens Pontus - S UCH S JCH Linnébackens Jaga) Fører: Johnsen, Thomas
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
75
1 Hare+ 1 Rå + 1 Rå
24+16+16=56
131
2
 
 
 
 
 
Dommer Tore Johanessen Dag 1
Dommer Harald Kr Hansen Dag 2
 
108
N J(D)CH J W Tinka 20320/06, 23/07-2006, Rød/Hvit, Drever E: Korsmo, Terje O: Halvorsen, Jan Willy Og Vera,
4821 Rykene, Norge (N JCH Daggskogen's Jeppe - N S JCH, NMHSP05 N UCH Ruska) Fører: Korsmo, Terje
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
62
2 hare (75min) + 3 Hare
12+6+4,5=22,5
84,5
15
 
 
 
 
 
Dommer Birer Steen Dag 1
Dommer John Bærø Dag 2
 
109
N JCH Stuttfot's Sandy 06621/05, 10/04-2005, Rød/Hvit, Drever E: Lie, Gjermund O: Hedegart Torben H Og
Morten, 3618 Skollenborg, Norge (NORD JCH N S UCH Stuttfot's Pax - N VCH N JCH Røygården's Barnu)
Fører: Lie, Gjermund
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
65
1 Hare
24
89
13
 
 
 
 
 
Dommer Ole Lund Dag1
Dommer Hans I Granberg Dag 2
 
111
N JCH Jw Ronja 15129/05, 08/05-2005, Rød/Hvit, Drever E: Olsen, Kay Roar Og Silje Vonheim O: Halvorsen
Vera Og Jan Willy, 4821 Rykene, Norge (N JCH Daggskogen's Jeppe - N S JCH, NMHSP05 N UCH Ruska)
Fører: Olsen, Kay Roar
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
59
2 Hare + 3 Hare
12+6=18
77
18
 
 
 
 
 
Dommer Roy Sjødal Dag 1
Dommer Berit N Pettersen Dag 2
 
112
N JCH N SE UCH Tyriberget's Fromme Trym 11943/06, 25/05-2006, Tricolor, Beagle E: Rogstad, Gustav/
Magnussen, Elin O: Prestby, Bent, 1815 Askim, Norge (N UCH Royal Don Juan Trønder Bayass - Tyriberget's
Caia) Fører: Rogstad, Gustav
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
72
1 Rå+ 3Rå
16+4=20
92
12
 
 
 
 
 
Dommer Tore Reistad Dag 1
Dommer Ole Lund Dag 2
 
113
N UCH N J(D)CH Tass 01542/07, 23/05-2006, Sort/Hvit/Brun, Beagle E: Sandsmark, Ole Erlend O: Sandsmark,
Ole Erlend, 4438 Sira, Norge (N UCH N JCH Røraskogen's Marko Boo - N JCH Vilza) Fører: Sandsmark, Ole E.
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
79
1Rå+1Hare
16+24=40
119
4
 
 
 
 
 
Dommer Ole Th Nordbye Dag 1
Dommer Rolf Syvertsen Dag 2
 
114
N JCH N UCH Härkilas Zackie I S55187/2005, 30/07-2005, Trefarget, Drever E: Stakkeland, Pål M/ Anders/
Odd-Åge O: Lennartsson, Kjell, Sverige (S UCH S JCH Härkilas Meijo I - S UCH S JCH Härkilas Filippa I I I)
Fører: Stakkeland, Pål M.
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
63
1Rå
16
79
16
 
 
 
 
 
Dommer John Bærø Dag 1
Dommer Bjørn Rustand Dag 2
 
115
N JCH Eggekollen's Odin 18901/05, 08/07-2005, Rød/Hvit, Drever E: Saasen, Ulf O: Thomassen Jørn-Inge,
3400 Lier, Norge (N S JCH N S UCH Härkilas Viking V - INT N S UCH NORD JCH NORDV-02 Svenningsereds
Cizzi) Fører: Saasen, Ulf
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
82
1Rå+1Rå+3Hare
16+16+6=38
120
3
 
 
 
 
 
Dommer Berit Pettersen Dag 1
Dommer Birger Steen Dag 2
 
 
117
N S JCH Kungbergets Furia S31210/2002, 27/04-2002, Rød/Hvit, Drever E: Thomassen, Jørn-Inge O:
Lindberg, Claes Göran, Sverige (SUCH SJCH Gäddegårdens Stej - SJCH Kladas Freja) Fører:Thomassen, Jørn-Inge
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
78
1Hare+2Hare (64min)
24+12+1,2=37,2
115,2
6
 
 
 
 
 
Dommer Audun Ekeberg Dag 1
Dommer Tore Johansen Dag 2
 
118
N JCH S JCH N UCH Carnelian's Aramis-Otto 19156/04, 17/06-2004, Trefarget, Beagle E: Tønnesen, Bjørnar
O: Mujanic Faruk, 4085 Hundvåg, Norge (INT NORD UCH SJCH Belvaux Magical Storm - N UCH N JCH
Tz-Zira) Fører: Tønnesen, Bjørnar
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
44
 
 
44
20
 
 
 
 
 
Dommer Svein R Thorsrud Dag 1
Dommer Harry Skaarud Dag 2
 
119
N S JCH N VCH Uto-Qvinto 21549/05, 10/06-2005, Rød/Hvit, Drever E: Ørpen, Roy O: Eriksen, Steinar, 1730
Ise, Norge (N UCH Røygården's Uto-Skott - N S JCH NMSP06 Bergeråsen's Silka) Fører: Ørpen, Roy
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
84
1Rå+1Rå+1Rå
16+16+16=48
132
1
 
 
 
 
 
Dommer Harry Skaarud Dag 1
Dommer Dag Mosengen Dag 2

 
120
N J(D)CH Fant 00667/04, 04/08-2003, Rød/Hvit, Drever E: Aamand, Jørn O: Ballestad Stian Og Neri, 3746
Skien, Norge (N UCH N S JCH King - Bergeråsen's Rinne) Fører: Aamand, Jørn
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
64
1 Rå
16
80
17
 
 
 
 
 
Dommer Harald Kr Hansen Dag 1
Dommer Svein O Steen Dag 2
 
121
NMSP07 N S J(D)CH J W Jana 20318/06, 23/07-2006, Rød/Hvit, Drever E: Kerim Espen D Og Hestås Arild O:
Halvorsen, Jan Willy Og Vera, 4821 Rykene, Norge (N JCH Daggskogen's Jeppe - N S JCH, NMHSP05 N UCH
Ruska) Fører: Kerim, Espen Dybesland
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
69
1Rå+1Rå+2Rå
16+16+8=40
109
7
 
 
 
 
 
Dommer Bjørn Rustand Dag 1
Dommer Roy Skjødal Dag 2
 
122
N JCH FIN BCH M S Hugin 19669/01, 18/07-2001, Tricolor, Beagle E: Tveiten, Frank O: Skogen, Erik, 4516
Mandal, Norge (N JCH Scott - N S UCH N S JCH Amarita's Maika O' Jail) Fører: Tveiten, Frank
EP+KP
Premieloser
tilleggspoeng
sum
rang
77
1Rå+1Rå
16+16=32
109
8
 
 
 
 
 
 
Dommer Tomas Østvang Dag 1
Dommer Ole Th Nordbye Dag 2

 

 

 

 

 

 
Antall besøkende: 6345360 - Online: 22 - Sist oppdatert: 27.05.2022 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem