rsmte Vestfold/Buskerud Dreverring

 

Årsrapport 2010 i VBD
 
Øvre Eiker.
15 medlemmer hadde møtt opp.
Formann ønsket velkommen.
Agenda:
·        Ordstyrer
·        Årsberetning
·        Regnskap
·        Valg
·        Innkomne forslag
·        Årets drever/unghund
·        Årsmøtet avsluttes
·         Evt
 
Ordstyrer: Formann
 
Årsberetningen ble lest opp av sekretær, kun små justeringer. Årsberetningen ble godkjent.
 
Regnskapet ble lest opp. Viste et lite overskudd for 2010. Revisoren har godkjent regnskapet. Klubben har ellers meget god økonomi.
 
Valg: På valg: nestformann, ønsker ikke gjenvalg, Anders Thorrud kommer inn som nestformann Sekretær, tar gjenvalg Begge varamenn tar gjenvalg. Valgkomiteen: Sigurd Lersbryggen inn Svein Huse ut.
 
Det var 1 innkommet forslag som hadde kommet til årsmøtet. Dette gjelder årets drever/unghund i Norge. Det foreslås å kutte ut ordningen. Hver lokalring kan kåre sin egen hund for året. Årsmøtet ble enige om å støtte forslaget til Norsk Dreverring.
 
 Årets drever/unghund i VBD. Eggekollen’s Odin til Ulf Saasen, Eggekollen’s Thundra til Jørn Inge Thomassen.
 
Årsmøtet ble deretter hevet. Kvelden ble avsluttet med sosialt samvær, samt et foredrag om lokkejkat på rev av Geir Leversby
 
Sekretær
 
Antall beskende: 5411245 - Online: 31 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem