Styremøte NDR 17.01.11

REFERAT FRA STYREMØTE I NDR I LIER 17.01.2011.

Tilstede: Jørn-Inge Thommassen, Anders Thorrud, Stian Benny Buflaten, Ole Lund, Bjørn
Arild Aalborg, Bjørn Andreassen, Kjetil Bakke, Lena Arntsen, Thorleif Engh

 
SAK 1. - Referat fra forrige møte.
Møtereferatet ble godtkjent med et par kommentarer.
 
SAK 2. - HD-brev til forbund og avlsråd.
Avlsrådet er en uavhengig gruppe som ikke styres av/ansvarer overfor NDR.
Men vi har et godt samarbeide i begges interesse.
HD-problematikken er utfordrene, ikke minst pga av at svenskene har gått
vekk fra røntgen.
Beagleringen ønsker det samme, hva med NDR. Avlsrådet har fått fullmakt til
å handle på NDR's vegne og jobber fram en "innstilling" i løpet av våren.
 
SAK 3. - Ny webmaster.
Ronny Engen trekker seg og Lena Arntsen ( Telemark ) har sagt seg villig til
å dele jobben med Stian.
De deler godtgjørelsen 50/50.
 
SAK 4. - Forslag til nytt reglement for uttak til Landskamp / kåring av
Årets drever/unghund.
Kjetil hadde laget et utkast til nye uttaksregler, ved å dele ringene inn i
regioner og arrangere ringkamper hvorav de 2 beste fra hver region ville
være kvalifisert for Landskamp. Bortsett fra at dårligste resultat ville
vike for beste drever i NM.Forslaget ble grundig diskutert men konklusjonen
ble at det opplegget det jobbes under i dag fungerer bra så hvorfor endre
noe som går bra.
Titlene Årets drever/unghund foreslås fjernet i sin nåværende form.
Uttrykket "Årets..." blir misbrukt, f.ex. i forbindelse med parringstilbud /
valpesalg, osv. Ser vi på dagens system så kan det bli 14 "Årets" fordelt på
6 ringer + NDR. Styret i NDR foreslår overfor ringene ( tas opp på
årsmøtene ) at det kåres 1 "Årets drever" i Norge, nemlig beste drever i NM.
Så står det ringene fritt om de vil kåre f.ex. "Årets"
Østfold-/Telemark-.... drever/unghund, eller om vi på annen måte kan
påskjønne gode prestasjoner/resultater. Her har ringene full råderett til
hva de vil gjøre. Det forventes tilbakemelding fra ringene etter respektive
årsmøter.
 
SAK 5. - Sted neste års Landskamp.
Landskampen 2012 går i Aust-Agder. Tid og sted ikke fastsatt, men det må bli
etter Drever-SM som går mellom 21 og 26 november. Det vil si 1 uke av
desember. Så snart detaljer er klare legges de ut på nettsidene.
 
SAK 6. - Landstreff 2011.
Dette går i regi av Vestfold/Buskerud, sannsynligvis tidlig i august.
Bestilling av fat satt i verk. Info flg så snart detaljer er klare.
 
SAK 7. - NM 2011.
NM i år går i Aust-Agder. Hva med neste år ??? Det skulle foreligge en 3-års
plan. Tar dette med Stein Wahlstrøm, NHKF.
 
Sak 8. - Økonomi.
Pr dd har vi ca kr 26.000 i banken. Det finnes noen utgifter/inntekter som
ennå ikke er tatt med men beløpet blir ca det samme ved regnskapsavslutning
31.12. Regnskapet sendes ringene så snart det er revidert.
 
SAK 9. - Saker til høring på årsmøtene.
Årets drever/unghund-problematikken.
Informasjon om HD-problematikken.
Antall loser pr dag / dommerproblematikken.
 
SAK 10. - Henvendelse fra Torben Hedegart.
Torben Hedegart har sendt oss en mail med artikkelen som sto i Harehunden om
"konkurranseregler for drever/beagle".
Saken ble ikke diskutert , da dette ikke hadde gått igjennom riktig tjenestevei, dvs først i den lokale dreverringen så opp i styret .
Forøvrig jobber beagle/dreverfolket tett sammen for felles interesser.
 
SAK 11. - Eventuelt.
Det ble påpekt at innkallingen til dette møtet kom svært sent, 8 dager før
møtet. Må forbedres.
Referatet fra siste styremøte kom altfor sent, forbedres.
Har uttaksregler / poengberegning "forsvunnet" fra hjemmesidene ??
Ole Lund (avlsrådet) og Kjetil Bakke (NDR) møter på RS.

Neste styremøte (konstituerende) satt til 12. mars, samme sted.

20.01.2011 / sekr.

 
Antall besøkende: 5411249 - Online: 32 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem