Styremøte NDR 27.03.10

Det var innkalt til styremøte i Norsk Dreverring 27.03.2010 i Drammen. 
 
Til stede var : 
 
Jørn Inge Thommassen, Ole Lund, Bjørn Andreassen, Stian Benny Buflaten, 
Kjetil Bakke og Thorleif Engh. 
 
SAK 1. Konstituering av styre. 
 
Leder           : Kjetil Bakke 
Nestleder               : Stian Benny Buflaten 
Sekretær                : Thorleif Engh 
Kasserer                : åpent inntil neste møte (forhåpentligvis fortsetter Anders 
Thorrud) 
Styremedlemmer  : Ole Lund, Bjørn Andreassen, Jørn Inge Thommassen 
 
SAK 2. NDR, hvor er vi og hva vil vi. 
 
På grunn av for lav aktivitet er det nødvendig å finne en plattform for å 
komme videre. 
Tillitsvalgte personer må "stille opp" og gjøre jobben sin. 
Følgende aktiviteter ligger for tur : 
Landstreff i Bø 29 mai (husk utstilling samtidig). Her skal årets drever / 
unghund kåres, ikke i lokalklubbene. Lederen i NDR skal være tilstede, evt. 
"stand in". Leder eller "stand in" skal også være til stede under NM. 
Landstreffet 2011 bør legges til Østfold. 
Styret og ringene må aktivisere seg mot hjemmesiden : drever.no
Følg opp lokale utstillinger og prøver og evt andre aktiviteter. 
Årsmøtene skal iflg. vedtektene avholdes innen utgangen av februar. Dette 
kan ikke være noe problem. 
 
SAK 3. Sak til RS fra Sørlandet HHK. 
 
Beagleringen har, uten samråd med NDR, sendt inn et forslag til NHKF

Som angår et nytt forslag til NM reglemang .

Da dette medfører en stor endring av NM reglemanget og vil ha en stor invirkning på hvordan vi driver NDR .

Finner vi oss ikke i at dette taes opp på rs uten at vi har fått tid til og behandle dette ordentlig i NDR. 
Vi tar kontakt med beagleringen for, om mulig, å samordne "felles 
interesser". Kjetil tar kontakt. 
Det er vår absolutte intensjon at småhundfolket må jobbe sammen. Da kan vi 
få til noe. 
Om beagleringen ikke setter sitt forslag i pause må vi ta kontakt med 
forbundet om en utsettelse slik at vi også kan komme på banen.

Da en sak som gjelder begge raser ikke kan fremes som et solo utspill fra en side .

Kjetil ogJørn Inge jobber videre med denne saken. 
 
SAK 4. Gjennomgang av vedtekter. 
 
Vedtektene legges ut på nettet. 
 
SAK 5. Nettsidene. 
 
Stian Bjørnerud og Ronny Engen drifter web-sidene. Det bør opprettes en 
skriftlig avtale med dem om dette. Kjetils ansvar. 
Det ville være ideellt med en web-ansvarlig i hver ring til å samordne info. 
Kasserer er ansvarlig for annonsene på hjemmesidene, ikke å skaffe men å 
fakturere, etc. 
 
SAK 6. Ringenes plikter. 
 
Ringene ansvarer for å følge opp lokalt og melde til styre eller web-gutta 
om aktiviteter / resultater. 
Det er ønske om at aktivitetsnivået økes. Legg ut info om prøver / 
utstillinger, osv. 
Avlsrådet ansvarer for sin info.  Det er viktig at de får info om fødseler, 
antall valper, osv.

Jobbe for et godt samhold med hare hund klubbene lokalt og jobbe aktivt for og fremme småhund i hare hund klubbene . 
 
SAK 7. Lederens plikter. 
Lederen i NDR ansvarer for å være tilstede ved Landstreff, NM og andre 
større arrangementer, eller sørge for at annen person representerer. 
 
SAK 8. Klubbmail. 
 
Det skal opprettes en mailadresse som lederen til en hver tid i NDR 
besitter. 
 
SAK 9. Arbeidsutvalg. 
 
Kjetil og Jørn Inge tar seg foreløpig av dette, f.eks. vav beagleringen. 
 
SAK 10. Økonomi. 
 
Utsettes til neste møte. Anders hadde lovlig fravær da dette møtet ble 
hasteinnkalt like i forkant av påske. 
Økonomien er under god kontroll og det var nettopp fakturert for annonsene 
på web-sidene. 
 
SAK 11. Landskampen 2010. 
 
Landskampen går i Finland 4 desember. 
Uttaket ble foretatt og blir presentert på hjemmesidene innen kort tid. Dog, 
da svarfristen var 25.03 og møtet kun 2 dager senere, var det enighet om å 
vente litt pga evt. forsinket post. Men det regnes med at alle aktuelle er 
på plass. 
Informasjon om vaksinering, osv blir gitt uten opphør. 
 
SAK 12. NM 2010. 
 
NM 2010 går i Buskerud. 
NDR's premier tar Jørn Inge hånd om, også når det gjelder Landskampen. 
 
SAK 13. Kontaktpersoner der vi ikke har ringer. 
 
Dette ble diskutert og vi legger ut info på hjemmesidene der vi søker 
kontaktperson/er rundt om (f.eks i Trøndelag). 
Befolkningsgrunnlag og reiseavstander er nok til hinder for nye ringer men 
det kunne være kjekt med lokal kontaktperson der drevermiljøet er aktivt / 
stort nok. 
 
SAK 14. Eventuelt. 
 
Det var ikke noen innlegg her. Den tidligere leders papirer ble overlevert 
til Kjetil fra Bjørn A. 
 
29.03.2010 / Thorleif Engh (sekretær) 

 
Antall besøkende: 5411308 - Online: 40 - Sist oppdatert: 19.11.2020 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Aeston
Hjem